Pojkar bakom flest kränkningar i skolan

I nära nio av tio rapporterade fall av kränkningar på ­Tyresös kommunala skolor är pojkar inblandade – både som förövare och offer.

Det visar en kartläggning från barn- och utbildningsförvaltningen.

Alla rektorer och förskole­chefer är enligt den nya skollagen skyldiga att rapportera samtliga fall av kränkande behandling till sin huvudman.

För de kommunala skolorna betyder det att uppgifterna ska landa hos kommunens utbildningspolitiker.

På Tyresö kommun ser man den nya rapporteringsplikten som ett bra redskap i arbetet mot mobbning. Förhoppningen är att genom att sortera uppgifterna i rapporterna kan man se om det finns mönster, så att resurser sätts in där de behövs.

– Vi började för lite mer än ett år sedan och det har tagit lite tid att hitta formerna för rapporteringen. Rektorerna har fått stöta och blöta det här, men nu känns det som om vi hittat rätt, säger Ingela Fehér, jurist på barn- och utbildningsförvaltningen.

Sedan kartläggningen startade för lite mer än ett år sedan har drygt 70 fall rapporterats in. En tydlig trend är att pojkar spelar huvudrollerna i nästan samtliga fall. De både kränker och blir kränkta genom att slåss, knuffas och säga elaka saker.

– Vi har funderat på varför det är så och spekulerat i om flickors kränkningar inte syns. Vi tror att man måste jobba vidare för att hitta kränkningar också bland flickor, säger Ingela Fehér.

Ytterligare ett mönster är att nästan alla rapporter om kränkande behandlingar kommer från låg- och mellanstadiet. Det senaste halvåret har inte en enda rapport från högstadiet kommit in.

– Det kan ju vara så att bråkandet och slagsmål är vanligare på låg- och mellanstadiet, men det är också något vi får fundera på, säger hon.

Enligt Ann-Christin Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden är arbetet mot kränkande behandling något som numera ligger högt upp på nämndens dagordning.

– Vi följer upp det här noggrant, men tyvärr hör vi fortfarande att barn säger att vuxna inte bryr sig. Så får det inte vara, säger hon.

Fakta

Flest anmälningar i lågstadiet

Från 9 oktober 2012 till 1 november 2013 har 73 anmälningar om kränkande behandling på de kommunala skolorna rapporterats.

Resultaten har redovisats i två rapporter och i den senare, som täcker perioden 16 april–1 november är pojkar både förövare och offer i nära nio av tio fall.

Flest fall av kränkningar rapporterades i årskurs två, tre och fyra.

Källa: Tyresö kommun