Pojkar långt efter i jakt på bra betyg

Tyresö tillhör de kommuner i länet där glappet mellan flickors och pojkars betyg är som störst.

– Skolorna måste delvis ta på sig skulden, säger Magnus Duvnäs, rektor på Strandskolan.

De senaste åren har Tyresö sällat sig till de kommuner i länet där flickornas betyg när de slutar nian är betydligt bättre än pojkarnas. Trenden, som förstärkts de senaste två åren, har uppmärksammats på barn- och utbildningsförvaltningen.

– Vi ser att det pekar åt fel håll. Framöver måste vi eventuellt titta närmare på saken, men det är inget vi fattat beslut om, säger Evalena Andrén, utvecklingsstrateg på Tyresö kommun.

Magnus Duvnäs, rektor på Strandskolan, gissar att pojkars jämförelsevis dåliga betyg är något de flesta rektorer funderar över.

Han tror att man med bra undervisning kan höja pojkarna en bit, men inte hela vägen. Betygssystemet i sig, där förmåga att analysera och reflektera premieras, påverkar.

– Generaliserar man grovt finns det fler flickor i högstadieåldern än pojkar som klarar av att omsätta sin kunskap i analyser, säger Magnus Duvnäs.

Det som också påverkar pojkarnas betyg negativt, enligt Magnus Duvnäs, är den kultur som finns bland pojkar, där det anses vara coolt att klara skolan med minimala insatser. Magnus Duvnäs tycker dock att skolorna bör kunna hitta undervisningsmetoder som tränger igenom den här kulturen.

– Får vi inte till en verksamhet där individer får utvecklas utifrån sina förutsättningar, då har vi ett problem, säger han.

Skolan där Magnus Duvnäs är rektor, Strandskolan, har haft ett par år där pojkarna haft bättre betygssnitt än flickorna, men i regel gäller det motsatta. Vårterminen 2012 slutade Strandskolans nior med mindre skillnader än genomsnittet.

Han tror att utmaningen blir tuffare framöver. Nästa år blir det första då eleverna betygsätts enligt ett nytt system där MVG, VG och G ersätts med bokstäverna A till E.

– Det är stenhårt. Du måste ha klarat av alla steg med betyget A för att få ett A. Förut kunde läraren göra en samlad bedömning. Det här gynnar flitiga flickor.

Fakta

Glappet 2012