Pojkar lockas läsa med ny bokcirkel

Mer än dubbelt så många pojkar blev underkända i nians läsförståelseprov förra vårterminen, jämfört med flickorna. Nu ska pojkarnas läslust väckas – genom en bokcirkel.

Statistiken från vårterminen förra året visar att 10,9 procent av pojkarna i årskurs nio inte klarade ämnesprovet i läsförståelse.

Knappt 62 procent av dem fick VG eller MVG. För flickorna gick det bättre – 79 procent av dem fick de höga betygen och endast runt fyra procent blev underkända.

Att pojkarna i landet läser färre skönlitterära texter än flickor visar också andra studier.

– Många rapporter pekar på att läsförståelsen har gått ner och det är ett stort samhällsproblem. Man är jättebra på att läsa instruktioner, men man kan inte ta till sig en text och förstå vad den berättar, säger Ann-Helen Johansson, Värmdös bibliotekschef.

För att väcka läslusten och analysförmågan hos pojkarna ska Värmdö bibliotek och Ungdomskulturhuset Gurraberg starta ett läsprojekt. Tio pojkar som går på högstadiet ska få vara med i vad som kan liknas vid en bokcirkel.

– De kommer att få träffa en inspiratör fyra gånger i vår och syftet är att läsa en bok och sedan diskutera den tillsammans, säger Ann-Helen Johansson.

Kulturrådet finansierar projektet med 50 000 kronor.

Ett annat syfte med projektet är att locka fler äldre ungdomar till biblioteket.

– Förskolan och de yngre skolgrupperna är trogna låntagare och besökare, men vi vill få de äldre ungdomarna att komma hit också, säger Ann-Helen Johansson.

Hon hoppas att det här blir en bra början för ett fortsatt samarbete mellan biblioteken och fritidsgården.

Fakta

Flickor lånar fler böcker

År 2011 lånade flickor upp till 18 år över 60 000 böcker eller annat på Värmdös bibliotek.

Samma år lånade pojkarna knappt 42 500 böcker eller annat.

Källa: Värmdö kommun