ANNONS

Pojkar i Skärholmen begår flest brott i staden

Sofia Björkvall, enhetschef vid resurseneheten, och Lena Svensson, enhetschef för barn- och ungdomsgruppen vid Skärholmens socialtjänst. Skärholmens nior (killar) begår flest brott i staden.
Bekymrade: Sofia Björkvall och Lena Svensson vid Skärholmens socialtjänst.
Var fjärde pojke i årskurs nio i Skärholmen har burit vapen. Var fjärde har begått ett allvarligt egendomsbrott.
Det visar Stockholmsenkäten.
– Det är bekymmersamt, säger Sofia Björkvall, enhetschef vid socialtjänsten.
ANNONS

Har du burit vapen under de senaste tolv månaderna – exempelvis en kniv eller ett knogjärn?

Den frågan fick Skärholmens niondeklassare i våras, när de deltog i Stockholmsenkäten. 23 procent av pojkarna (och 9 procent av flickorna) svarade ja.

Det är, med god marginal, den högsta siffran i hela Stockholms stad.

”Risk att de fortsätter”

I samma enkät angav 24 procent av Skärholmspojkarna i årskurs 9 att de begått ett allvarligt egendomsbrott under det senaste året (det vill säga gjort inbrott i en bil, affär, kiosk eller annan byggnad eller stulit en moped, motorcykel eller bil).

Också denna siffra är betydligt högre än i övriga Stockholm.

– Det är bekymmersamt av flera skäl. Oro för brottslighet skapar otrygghet i områdena och det finns en risk för att de som testar att bryta normer på det här sättet fortsätter att göra det som vuxna, säger Sofia Björkvall, enhetschef för resursenheten vid Skärholmens socialtjänst.

Unga testar gränser

Mitt i träffar henne och kollegan Lena Svensson, enhetschefen för barn och ungdomsgruppen, för att prata om de oroande på siffrorna. De betonar att långtifrån alla tonåringar som begår brott blir kriminella som vuxna. Tonårstiden är en tid då många testar gränser, och 15–17-åringar den grupp i Sverige som begår flest brott.

– Om risken ökar beror på vilket brott det är. Det syns till exempel ingen koppling mellan snatteri och att bli kriminell som vuxen. Däremot kan man se en ökad risk för dem som stjäl bilar, säger Lena Svensson.

Sofia Björkvall, enhetschef vid resurseneheten, och Lena Svensson, enhetschef för barn- och ungdomsgruppen vid Skärholmens socialtjänst. Skärholmens nior (killar) begår flest brott i staden.

ANNONS

Sofia Björkvall, chef för resursenheten, och Lena Svensson, enhetschefen för barn och ungdomsgruppen, har arbetat inom Skärholmens socialtjänst i många år.  Foto: Märta Lefvert

En generell förklaring till att Skärholmen sticker ut är att den sociala och ekonomiska utsattheten är större än i många andra stadsdelar. Men det räcker förstås inte. Skärholmens socialtjänst ska nu analysera siffrorna för att hitta mer specifika orsaker till att de är så höga – och till att de ökat markant sedan den förra Stockholmsenkäten 2016.

– Ibland kan årskullar skilja sig åt ganska mycket. Om det finns en årskull med riktigt stökiga elever så kan det påverka siffrorna mycket, säger Lena Svensson.

”Viktigt prata om värderingar”

En annan orsak kan vara ett hårdnande samhällsklimat, där det kriminella livet ter sig lockande och vuxna livsstilskriminella blir förebilder för yngre. Sofia Björkvall och Lena Svensson vill inte spekulera i det men betonar vikten av förebyggande arbete, som samverkan mellan skola och fältassistenter.

– Det är jätteviktigt att prata med unga om värderingar och att jobba med tankemönster när det gäller våld och andra brott, säger Sofia Björkvall.

Till socialtjänsten kommer tonåringarna när de väl begått ett brott. Då görs en utredning om den ungdomens hela situation och om vilka insatser som behövs. Ofta är både skola och föräldrar involverade.

– Vår uppgift är att jobba för att de ska göra andra val i livet och att stödja den förändringen, säger Sofia Björkvall.

bilinbrott, genrebild

Unga som begår bilinbrott löper risk att bli kriminella som vuxna. Foto: Mostphotos

Fakta

Så här svarade niorna i Skärholmen

Elever som burit vapen (ex kniv/knogjärn) det senaste året (Siffran för hela staden inom parentes):

Pojkar 23 procent (12)

Flickor 9 procent (5)

Elever som begått ett allvarligt egendomsbrott det senaste året (exempelvis inbrott, bilstöld eller stöld av moped/motorcykel):

Pojkar 24 procent (7)

Flickor 8 procent (2)

Elever som köpt något de vet var stulet det senaste året:

Pojkar 16 procent (9)

Flickor 7 procent (3)

Andel nior som snattat de senaste året:

Pojkar 23 procent (21)

Flickor 19 procent (18)

Elever som har stulit en cykel det senaste året:

Pojkar 17 procent (9)

Flickor 5 procent (4)

Elever som någon gång har åkt fast för polisen:

Pojkar 20 procent (13)

Flickor 13 procent (6)

129 pojkar och 100 flickor från Skärholmens stadsdel svarade på niondeklassarnas enkät våren 2018. Det är ungefär hälften. Andelen svarande var lägre än vid den förra enkäten 2016.

Om Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år i 23 kommuner i Stockholms län – i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Syftet är att kartlägga allt från drogvanor och mobbning till psykisk hälsa och brott. Enkäten ger underlag för kommuner, stadsdelar och skolor i deras arbete. Den är också underlag för forskning och utveckling och vid fördelning av resurser till förebyggande insatser.

 

 

 

Källa: Stockholmsenkäten 2018