Pojkar snart ikapp flickor i betygsjakten

Pojkarna i Täbys grundskolor har länge släpat efter i betygsjakten. Nu kommer de i kapp.

– Det är fantastiskt kul, säger Mats Thelvén, rektor på Skolhagenskolan.

Sist vi besökte Skolhagenskolan så var läget lite bekymmersamt. Åtminstone för pojkarna. De halkade efter och fick se sig omkörda av flickorna i jakten på höga betyg. Och så har det länge sett ut både i övriga Täby och resten av landet.

Men nu har något hänt. Klyftan mellan flickors och pojkars resultat minskar. Det genomsnittliga meritvärdet, det vill säga det sammanlagda värdet av slut­betygen, var förra året 252 på Skolhagenskolan. För pojkarna var siffran 220. Nu är pojkarna nästan helt ikapp.

Skolans rektor, Mats Thelvén, säger att upphämtningen tagit honom lite på sängen.

– Vi har inte hunnit analysera siffrorna än. Det kan handla om tillfälligheter men visst hoppas vi att det beror på att det här är något vi uppmärksammat och arbetat mycket med, säger Mats Thelvén.

Hans skola har bland annat haft särskilda studiedagar och försökt hitta nya arbetssätt för att lyfta pojkarna.

– Det är för tidigt att säga om det är förklaringen men om det håller i sig så måste vi ha gjort något rätt.

Snittet för samtliga grundskolor i Täby följer samma trend. Pojkarnas meritvärde höjs från 227 i fjol till 233 i år och på till exempel Gribby gård är det numera flickorna som drar det kortaste strået. Även i resten av landet minskar skillnaden mellan könen.

Helena Svensson, undervisningsråd på Skolverket, är försiktig med att dra några slutsatser.

– Siffrorna har precis sammanställts så vi kan inte säga så mycket om dem än så länge. Men en tes är att det nya betygssystemet har bidragit, säger Helena Svensson.

Under våren 2013 gick den första årskullen ut med slutbetyg enligt den nya betygsskalan A–F. Det nya systemet innebär att det finns fler steg i betygsskalan.

– Samtidigt hoppas vi självklart att olikheterna är något som skolorna jobbar med och att det gett resultat.

Fakta

Högre meritvärden för flickor

Källa: Skolverket