Pojkarna går om i skolranking

På Lidingös skolor blev en större andel pojkar än flickor behöriga till gymnasiet i våras.
På Lidingös skolor blev en större andel pojkar än flickor behöriga till gymnasiet i våras.
Lidingö skiljer sig mot landet i stort - här var en större andel av pojkarna än flickorna behöriga till gymnasiet i våras. Det visar ny statistik från Skolverket.

Bland de som gick ut årskurs nio på Lidingö i våras blev 97 procent av pojkarna behöriga till gymnasieskolan. Det är snäppet bättre än 96 procent bland flickorna.

Skillnaden kan tyckas liten men Lidingö sticker ut jämfört med Sverige i stort. I hela landet var en betydligt större andel av flickorna behöriga till gymnasiet, 88 procent jämfört 79 procent bland pojkarna.

Flickorna hade dock ett högre genomsnittligt meritvärde jämfört med pojkarna i Lidingös skolor. Det var också en större andel av flickorna som fick godkänt i alla ämnen. För att bli behörig till gymnasiet krävs bara godkänt i åtta ämnen, bland annat matematik, svenska och engelska.

Lidingö fortsätter att ligga över rikssnittet och bland toppkommunerna i Stockholms län när det gäller andel behöriga elever till gymnasieskolan.

Fakta

Så ser det ut på Lidingö

Behörighet till yrkesprogram på gymnasiet (2015 inom parentes)

Totalt: 96,6% (96,5%)

Flickor: 96,2% (96,5%)

Pojkar: 96,9% (96,4%)

Godkänt i alla ämnen (2015 inom parentes)

Totalt: 94,0% (91,9%)

Flickor: 95,0% (91,3%)

Pojkar: 93,1% (92,5%)

Genomsnittligt meritvärde

Totalt: 268,7

Flickor: 279,3

Pojkar: 259,0

Källa: Skolverket