Pojkarna halkar ­efter i betygsjakten

Skillnaden mellan flickors och pojkars betyg blir allt större.

På de flesta skolorna i Sollentuna halkar pojkarna efter.

På Norrvikens skola jobbar man med att jämna ut betygsgapet.

Skillnaden mellan flickors och pojkars slutbetyg i grundskolan ökar. Och det är flickorna som drar ifrån på de allra flesta skolorna.

Skolverktes nya betygsstatistik visar att flickornas genomsnittliga meritvärde, det vill säga ett sammanslaget värde av elevernas slutbetyg, stiger medan pojkarna ligger kvar på samma nivå som förra året.

Allt färre pojkar blir behöriga till gymnasiet. För flickorna är det tvärtom, där har andelen behöriga ökat något.

I Sollentuna sticker Norrvikens skola ut, där låg niornas slutbetyg på nästan samma nivå i våras.

– Vi har skillnader mellan flickor och pojkar, hur mycket det skiljer sig är olika från klass till klass. Flickorna har i regel högre betyg. Sedan i augusti deltar vi i ett jämställdhets- och kunskapsprojekt för att jämna ut skillnaderna, säger Carina Norberg, rektor för Norrvikens skola.

”Handledning för jämställdhet- och kunskap” är en ny satsning från Skolverket. Norrvikens skola är den enda från Stockholm som deltar.

Bland annat får pedagogerna handledning av forskaren, Gunilla Molloy, som tipsar om hur man kan utveckla undervisningen så den gynnar både pojkar och flickor.

– Vi ansökte om att få vara med eftersom vi identifierade de här skillnaderna mellan flickor och pojkar redan för några år sedan. Målet är att det inte ska vara några skillnader alls. Det ska bli spännande att se vad vi får för resultat för ­niorna nästa år, eftersom det var större skillnad mellan flickorna och pojkarna när de gick i åttan, än för årets nior, ­säger Carina Norberg.

Betygsklyftan har vidgats de senaste fem tio åren och trenden är den samma över hela landet, enligt Christina Sandström, chef på Skolverkets statistikenhet.

– En av orsakerna som diskuterats är att det möjligen finns en sorts antipluggkultur bland pojkarna. Att få bra resultat kan ge status, men att plugga gör det där­emot inte.

Fakta

Niornas meritvärden