Min lokala hjälte

Pojke dömd för hot mot socialanställd

En 16-årig pojke ville skada en kvinna på socialtjänsten.

Att anställda hotas är ovanligt, menar kvinnans chef.

Den anställda kvinnan vid social­tjänsten i Botkyrka ringde upp en 16-årig pojke för att kalla honom till ett möte. 16-åringen sa att han inte ville komma, och om hon tjatade skulle hon ”få se”. Han sa att hans vänner skulle göra henne illa.

Dagen efter ringde kvinnan upp pojken igen. Han uppgav då hennes adress och sa att han hade kompisar som skulle komma hem till henne. Kvinnan blev då rädd och uppfattade hoten som allvarliga.

Att anställda hotas menar Graham Owen, tillförordnad socialtjänstchef i Botkyrka, är ovanligt.

– De flesta kontakterna mellan medborgare och oss är bra. Jag känner till några enstaka fall av hot.

Han menar som förklaring till hoten att socialtjänstemännen ofta träffar personer i utsatta situationer, med olika svårigheter.

– Det är väldigt sällan som det går till fysisk handling, utan oftast är det ett verbalt hot. Men det är klart att det är väldigt obehagligt för tjänstemännen när det händer.

När hot inträffar bedöms situationen tillsammans med säkerhetschefen vid kommunen och polisen.

– Vi tar då till de åtgärder som krävs för personalens säkerhet. Vad vi gör är något vi bedömer från fall till fall, säger Graham Owen.

Den 16-åriga pojken har nu dömts för hoten till ungdomsvård och ska betala skadestånd till den hotade kvinnan.

Salem Salems kommun har byggplaner för Karlskrona­viken och har sökt ett upphävande av strandskyddet. Länsstyrelsen har gått med på vissa delar, men väljer att neka strandskyddsdispens för vissa områden, bland annat då platsen har betydelse för djur- och växtliv.

Nu överklagar kommunen beslutet och vänder sig till regeringen. Kommunen menar att den biologiska mångfalden i området är begränsad, varför skyddet bör upphävas.

Salem strider för att få upphäva strandskydd

Elev anser sig ha placerats i särskolor utan att det behövdes

Botkyrka En elev har anmält Botkyrka kommun till Skolinspektionen, då eleven anser att den felaktigt placerades i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Under sista året på gymnasiesärskolan insisterade eleven på att få gå ett introduktionsprogram, vilket ger obehöriga elever möjlighet till nationella program. Eleven blev godkänd i alla ämnen. Skolinspektionen begär nu besked från kommunen om placeringarna.