Problem med bibliotekets webbplats

TYRESÖ Förra veckan var det stora problem med bibliotekets webbplats. Det kunde ta lång tid att komma in på sidan och att söka efter en bok eller logga in på sitt konto.

IT-avdelningen, systemleverantören och bibliotekspersonalen arbetade för att hitta en lösning på problemet. Den låntagare som hade tillgång till en smartphone och kunde ladda ned bibliotekets app stötte däremot inte på några problem, appen fungerade som vanligt.