Pojke fick rätt till stöd i skolan

TYRESÖ Skolinspektionen anser att en av de kommunala skolorna i Tyresö inte har gett en pojke det stöd han har rätt till för att klara skolan.

Nu måste skolan ta fram åtgärdsprogram och utreda elevens behov av särskilt stöd.

Enligt anmälan till Skolinspektionen ska pojken också ha kränkts av sina klasskamrater, bland annat genom så kallade härskarlekar och leken ”Reaktion”, som går ut på att den som reagerar på en viss rörelse ska bli slagen.

Skolinspektionen anser dock att skolan agerat som man ska för att hindra att pojken utsätts för fler kränkningar.