Pojke överklagade och fick rätt

DANDERYD Ett ombud för en funktionshindrad pojke i Danderyd ansökte hos Danderyds socialnämnd om personlig assistans för pojken enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden sa nej till assistans.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Stockholm som förklarade att pojken är berättigad till assistans.

Målet har nu återgått till Danderyds socialnämnd som nu måste utreda och besluta om insatsens omfattning.