Polis åtalas för banderollstöld

DANDERYD En polisassistent som inspekterade studentflak vid Viktor Rydbergs gymnasium i maj 2011 omhändertog en banderoll med texten ”ACAB”, vilket står för ”All cops are bastards”. Polisen tog banderollen utan att ha stöd i lagen.

Polisassistenten är åtalad för egenmäktigt förfarande alternativt tjänstefel. I åtalet står att polisassistenten inskränkt studenternas grundlagsskyddade yttrandefrihet varför gärningen inte är att anse som ringa.

Men polisen kommer inte att förlora jobbet om det blir en fällande dom, enligt ett yttrande från Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd.