Polis ska spela rollspel med ungdomar

SÖDERORT Polisen i söderort ska tränas i att bemöta ungdomar. Under våren ska polisen ha gruppdiskussioner, värderingsövningar och spela rollspel med ungdomar i just söderort, för att lära sig hur ungdomarna vill bli bemötta.

Satsningen ingår i projektet ”Poliser och ungdomar i det mångkulturella samhället”. Under hösten ordnades föreläsningar och diskussioner om ungdomars situation och hur de påverkas av rasism och diskriminering.