ANNONS

”Lägg större resurser på förebyggande arbete”

Stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta.
Stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta.
10 000 nya poliser ska få stopp på det dödliga våldet. Pernilla Backman, socialsekreterare i Spånga-Tensta, menar att resurserna i stället bor läggas på förebyggande arbete.
– Det är klart att man vill nå de här personerna, men det bästa är att få tag i dem tidigare – inte när polisen ska lagföra dem.
ANNONS

10 000 nya poliser i Sverige till 2024 – det är politikernas löfte för att få slut på det dödliga våldet.

Men flera personer anställda inom både polisen och socialtjänsten uttrycker snarare behov av ett mer förebyggande arbete, något som SVT:s Agenda uppmärksammade under söndagen.

Finns inte resurser

En av de medverkande i programmet är Pernilla Backman som jobbar som socialsekreterare i Spånga-Tensta sedan fyra år tillbaka.

Hon menar att större resurser till polisen skulle resultera i att fler döms för narkotikabrott då droger nästan alltid finns med i bilden när det kommer till gängproblematiken.

Detta skulle i sin tur innebära fler ärenden som hamnar i händerna på socialförvaltningen – något som kräver större resurser för att kunna mötas upp.

– Det är klart att man vill nå de här personerna, men det bästa är att få tag i dem tidigare – inte när polisen ska lagföra dem. I den bästa av världar tänker jag att man lägger de största resurserna på förebyggande arbete. Kan man på så sätt undvika att folk hamnar i kriminalitet och narkotika- och alkoholproblem så har både samhället i stort och individerna vunnit mycket.

Misstro till socialtjänsten

Sedan en tid tillbaka har Spånga-Tensta två socialsekreterare som aktivt jobbar med ungdomar – Pernilla Backman och kollegan Annika Sandqvist.

Pernilla Backman säger att detta har gett resultat, men att arbetet skulle kunna utökas ytterligare med mer resurser.

– Vi lyckas fånga upp fler, men vi tror ju inte på något sätt att vi fångar upp alla som behöver hjälp. Det finns jättemånga fler att nå, och även samverkanspartners att etablera kontakt med. Ju mer resurser, desto fler kan vi hjälpa.

ANNONS

Under sina fyra år som verksam i Spånga-Tensta har hon upplevt positiva förändringar, men menar att en del av problemet är grundat i den misstro som finns mot socialtjänsten som verksamhet.

Ett problem som även det kräver stora resurser för att få bukt med.

– Ju mer vi lägger på att nå ut och informera om att vi finns och vad vi kan erbjuda, desto fler söker sig till oss och är intresserade av att ta emot insatserna. Men det är ett område där det generellt finns en misstro till socialtjänsten vilket gör att vi behöver lägga ännu mer engagemang och resurser på att nå ut med vad vi faktiskt gör.

Polisen: ”Viktigt att vi gör det här tillsammans”