ANNONS

Polis strålad med grön laser

Polisen har anmält att de blivit beskjutna med grön laser.

Händelsen inträffade drygt ett dygn efter att polisen blev utsatt för en granatattack.
ANNONS

I slutet av augusti var det oroligt i Storvreten. Natten till fredagen den 21 augusti kastade folk sten mot polisen och någon anlade en brand vid polisstationen. När polisen skickade extra bilar till området kastade någon också en granat mot en polisbil.

Dagarna som följde förstärkte polisen bevakningen i Storvreten. Det var i samband med det som en polisbuss med åtta personer blev utsatt för en attack med grön laser.

I en tillbudsrapport beskriver polisen hur de stod vid korsningen Stenvägen/Storvretsvägen vid 23.30-tiden på lördagskvällen när laserstrålen riktades mot dem. Ingen av de åtta personerna i bilen hade skyddsglasögon mot laserpekare på sig.

I tillbudsrapporten skriver polisen:

”Det förelåg därför en avsevärd risk att någon av polismännen skulle ha kunnat bli skadad av laserstrålen.”

De åtta poliserna satte snabbt på sig skyddsglasögonen som tar bort ljuset som kan skada ögonen. De kunde sedan se att laserstrålen kom från ett avstånd på cirka 80-100 meter.

I tillbudsrapporten skriver polisen: ”Under de nästföljande 5-7 minuterna bedömde jag att vi vid minst tio tillfällen blev bestrålade av den gröna lasern.”

Ingen blev skadad vid händelsen.

ANNONS
Fakta
ANNONS