Staden polisanmäler snöröjarna för systematiskt fusk

Snöröjning, plogbil
Snöröjare lurade Stockholms stad systematiskt visar ny granskning.
Efter SVT:s avslöjande om att om att snöröjarna fuskat inledde Stockholms stad en utredning. Den visar nu att trafikkontoret haft flera brister – men även att entreprenörernas fuskade. Nu väljer man att polisanmäla företagen.
– Nu är det upp till polis och åklagare att utreda om något brott har begåtts, säger Fredrik Alfredsson, tf trafikdirektör i Stockholms stad.

Det var i mitten av februari som SVT kunde avslöja att snöröjarna systematiskt fuskat och lurat Stockholms stad. Trafikkontoret gav då uppdrag till en extern revisor att granska huruvida detta stämde.

Stockholm stad kan nu berätta att granskningen är klar – och den visar att entreprenörerna har stora brister.

– Den 16 april polisanmälde vi entreprenörerna som snöröjer på uppdrag av trafikkontoret. Nu är det upp till polis och åklagare att utreda om något brott har begåtts, säger Fredrik Alfredsson, tf trafikdirektör i Stockholms stad i ett pressmeddelande.

Fuskat med gps-rutter

Enligt Stockholms stad uppfyller inte entreprenörerna alltid de åtagande som finns i avtalen – exempelvis genom att inte snöröja färdigt på alla platser och inte bli färdiga i tid. Det brister även i entreprenörernas dokumentation, projektplaner, miljörevisioner samt att GPS-spår ibland fattas eller inte loggats korrekt.

Anlitat underentreprenörer utan lov

Granskningen visade också att entreprenörerna i sin tur anlitar underentreprenörer som inte uppfyller de krav som ställs i avtalen – utan att samråda med trafikkontoret.

Även trafikkontorets arbete får kritik i granskningen – det måste bli mer effektivt och styras bättre. De måste också arbeta mer konsekvent med stickprovskontroller, dokumentation, kontraktsuppföljning och viten.