Polisanställd ska utredas

JÄRFÄLLA En man, bosatt i Järfälla men anställd vid polisen i en annan kommun, är misstänkt för grov kvinnofridskränkning.

Attunda tingrätt har be­slutat att utse ett målsägandebiträde för mannen.

Utredningen sköts av Riksenheten för polismål i Malmö, en enhet inom åklagarmyndigheten.