Polischef ställer krav på kommuner

Patrick Ungsäter, polischef i område Stockholm Nord.
Patrick Ungsäter, polischef i område Stockholm Nord.
Även kommunerna har ett ansvar för medborgarnas trygghet.
– Det handlar om vad polisen och kommunen ska göra tillsammans, säger Patrick Ungsäter chef för polisområde nord i Stockholm.

Om kommunerna inte har satsat på rätt saker vad gäller förebyggande arbete och trygghetsskapande insatser kan polisen inte förväntas att utöka sin närvaro i ett område. Ordning och trygghet är inte bara polisens sak, utan är ett gemensamt ansvar mellan kommun och polis.

Det menar Patrick Ungsäter, polischef i område Stockholm Nord.

– Det handlar inte bara om vad polisen ska göra enskilt, utan också vad polisen och kommunen ska göra tillsammans. Jag har inga problem med att kommunerna ställer krav.

– Men jag ställer också krav. Vi har en bra dialog och rimliga diskussioner, säger han.

Sedan polisen inledde sin stora omorganisation 2015 har effekten blivit att flertalet lokala polisstationer har stängt igen. Mitt i har rapporterat om att människor tycker att detta har gjort polisen mindre synlig lokalt.

Patrick Ungsäter menar att man tvärtom har satsat på en mer uppdaterad form av närvaro, till exempel öppna mottagningar i Kulturhus och offentliga byggnader.

Har folk fel i uppfattningen att polisen inte är närvarande? Ska man inte ta oron på allvar?

– Vi ska ta allmänhetens oro på allvar. Men vi ska inte möta den genom att upprätta otidsenliga polisstationer.