Polischefen: ”Krävs mer av övriga samhället”

Mats Löfving
Ställföreträdande rikspolischefen Mats Löfving.
I dag offentliggjordes att regeringen skjuter till 700 miljoner kronor till polisen för att få stopp på skjutningarna.
Men satsningar på polisen räcker inte, menar ställföreträdande rikspolischefen Mats Löfving.
– Även övriga samhället måste bygga upp sina resurser, säger han.

700 miljoner kronor får polisen redan i år med syftet att stoppa skjutningarna i bland annat Järva.

– Vi gör det för att visa att staten är starkare än de kriminella gängen, säger finansminister Magdalena Andersson till SVT.

Under det senaste året har de 14 särskilt utsatta områdena i landet, däribland Hallunda, Norsborg, Husby, Rinkeby och Tensta, fått fler poliser – men det har inte räckt. I Stockholmsområdet är det främst Järva som fortsatt är väldigt utsatt.

– Där kan jag inte se de positiva effekterna som jag önskat. Därför är vi glada att vi får de här pengarna i dag av regeringen, som vi kan använda till att bli fler på poliser. Men övriga samhället behöver också bygga upp sina resurser i samma takt, säger Mats Löfving, chef för Polismyndighetens Nationella operativa avdelning och ställföreträdande rikspolischef.

Polisen förstärker efter dödsskjutningar

Att övriga samhället behöver mer resurser för att få stopp på skjutningarna var något som Mats Löfving tryckte på under en presskonferens tidigare i dag.

– Vi drar ett väldigt tungt lass just nu inom polisen och rättsväsendet, särskilt inom de särskilt utsatta områdena. Vi ser att vi behöver stärkas av resten av samhället och det gäller inte minst hur vi ska skapa möjligheter för de allra yngsta att ta andra vägar i livet än att bli kriminella. Att säkra en bra skola, där alla får bra möjligheter i livet, säger han.

#Järvahjältar: Peppe vill väcka hopp hos unga

Förutom den typen av förebyggande arbete, ser Mats Löfving ett behov av att de som ingår i kriminella grupperingar får mer hjälp att inte återfalla i brott. Det är nämligen många som gör just detta efter ett fängelsestraff.

– Det är slående när vi tittar på storstäderna. Man måste se över på vilket sätt man kan förhindra de här människorna att återfalla i brott, hur kan de få en drivkraft mot ett lagligt liv. Det måste vara en mycket större fråga än bara polisiär.

Vad har polisen för ansvar när det gäller att fånga upp dessa personer?

  Polisens ansvar för att se till att de som har suttit i fängelse inte återfaller i brott är ändå väldigt litet, där måste andra ta ett mycket större ansvar.

Hur ser du på samverkan i den här frågan?

– Det är otroligt viktigt att vi samarbetar, och vi har ett bra samarbete. Dels med åklagare och rättsväsendet, kriminalvården och med kommunerna, men allt det här behöver bli bättre.

Flera av de som har mördats i Stockholm under de senaste månaderna hade relativt nyligen kommit ut från ett fängelsestraff. Hur jobbar polisen med att kartlägga hotbilder?

– Vi tittar på hotbilder, men de allra flesta av de här personerna vill inte ha något skydd eller hjälp från polisen, inte ens de som har ett väldigt, väldigt allvarligt hot mot sig. Vi kan inte göra mer än att jobba med att de här personerna ska få ett stort förtroende för oss.

Hur ser du på att det nya polishuset i Rinkeby återigen har försenats?

– Jag tycker att det är dystert och tycker att man borde ha polishuset på plats mycket snabbare, men vi måste också följa lagen. Och det här gäller en upphandling, säger Mats Löfving.