Min lokala hjälte

Polisen lovar att arbeta mot missbruket

Robert Kindroth i tjänst på kontoret.
Robert Kindroth i tjänst på kontoret.
I polisens nya medborgarlöften ska man satsa på missbruksproblemen i stadsdelen.
– Otrygghet bygger mycket på okunskap kring vad samhället gör, säger kommunpolis Robert Kindroth.

På Södermalm känner många medborgare oro på grund missbruksproblemen i stadsdelen. I polisens nya medborgarlöften lovar de fler resurser till stadsdelen för att minska den otryggheten.

– Många missbrukare söker sig till de vårdinrättningar som är koncentrerade på Södermalm. Vi har över ett 90-tal platser där missbrukare får vård och stöd, och det blir tyvärr en arena för försäljning, säger Robert Kindroth, kommunpolis på Södermalm.

Han säger att polisen ska försöka få de människor som är i störst behov av hjälp att komma i kontakt med andra sociala myndigheter.

– Det är inte personerna i sig som skapar otrygghet, utan de brott de utför i samband med sitt missbruk. I den senaste Stockholmsenkäten visade det sig också att stadsdelen har störst andel av tjejer på gymnasiet som missbrukar narkotika, därför kommer vårt fokus också ligga på unga personer i allmänhet men unga tjejer i synnerhet, säger Robert Kindroth.

I konkreta ordalag handlar det om en trygghetsgrupp och en narkotikagrupp som ska besöka stökiga platser och leta efter unga personer som missbrukar.

– Otrygghet bygger mycket på okunskap kring vad samhället gör. Med de här medborgarlöftena kan vi konkretisera våra insatser. Det kan också leda till att frågan lyfts politiskt och på vis kan vi komma längre i arbetet mot missbruk.

Medborgarlöftena gäller i två år framöver.

Fakta

Här är Södermalmspolisens medborgarlöften

Reagera snabbt på medborgarinformation om platser där man upplever otrygghet.
Kontinuerligt besöka de platser och parker där missbrukare normalt samlas.
Aktivt arbeta med att hitta och rapportera personer som säljer narkotika och alkohol.
Aktivt arbeta med att hitta personer under 18 år som använder narkotika.
Uppmärksamma kommunen på de medborgare som är i störst behov av samhällets hjälpande och stödjande åtgärder.

Källa: Polisen