Reservatgränser kan flyttas

RINKEBY-KISTA Ett av ärendena som kommer att tas upp på stadsdelsnämndens möte den 13 juni är ett förslag om att ändra gränserna till Hansta naturreservat.

I sitt förslag till kommunfullmäktige föreslår stadsbyggnadskontoret att kommunfullmäktige ändrar gränsen för Hansta naturreservat. Det område som upphävs är cirka 100 000 kvadratmeter stort.

Anledningen till gränsflytten är för att ge plats till Förbifarten.

Rinkbeby-Kistas stadsdelsförvaltning har i sitt svar skrivit att man inte har några invändningar mot att naturreservatets gräns flyttas.