Polisen väljer Brommaplan framför Blackeberg

Lena Törnblom Löfqvist, kommunpolis i Bromma, utlovar ett tryggare Brommaplan.
Lena Törnblom Löfqvist, kommunpolis i Bromma, utlovar ett tryggare Brommaplan.
I Blackeberg sker fler utomhusbrott men Brommaplan upplevs otryggare.
Därför lägger polisen mer resurser där - och utlovar ett tryggare Brommaplan.

Polisens medborgarlöften arbetas fram genom lokala dialoger och undersökningar med boende och verksamma i olika stadsdelar.
Genom att analysera svar i medborgarenkäter och genom att föra samtal med bland annat grannsamverkansgrupper och stadsdelsförvaltningen har en åtgärdsplan arbetats fram för att skapa ett tryggare Bromma.

Polisens enda löfte: ett tryggare Brommaplan

Årets medborgarlöfte består egentligen bara av en konkret plan för hela stadsdelen – skapa ett tryggare Brommaplan.

– Vi har arbetat fram tre olika planer inom vårt område. En för Hässelby/Vällingby, en för Ekerö och en för Bromma. I Bromma och i Hässelby/Vällingby satsar vi på trygghetsskapande åtgärder genom att synas på platser som upplevs som otrygga. På Ekerö gör vi insatser riktade mot onykterhet i trafiken, säger Lena Törnblom Löfqvist, kommunpolis på Vällingbypolisen, som även täcker Bromma och Ekerö.

”Nu vet poliserna att det finns ett tydligt beslut uppifrån som säger att de ska åka till Brommaplan när det finns tid över”

Rent konkret innebär löftet att poliser ska synas på Brommaplan oftare. Så fort en patrull får tid över i det dagliga arbetet ska de köra till Brommaplan för att kolla läget.

– Tidigare har det kanske varit så att man ligger och trålar runt lite mellan två jobb. Inte för att det händer särkilt ofta, vi är otroligt hårt belastade som det är, men nu vet poliserna att det finns ett tydligt beslut uppifrån som säger att de ska åka till Brommaplan när det finns tid över, säger Lena Törnblom Löfqvist.

Orsaken till beslutet: den upplevda otryggheten

Att Brommaplan valdes har mycket att göra med den upplevda otryggheten på platsen. Människor som ska byta från tunnelbana till buss eller bil sena kvällar och helger har, enligt polisen, uttryckt en känsla av otrygghet.

Issa Matte har sålt blommor på Brommaplan i snart 16 år, och sett mycket på platsen under årens lopp. Även om han inte känner sig otrygg personligen, tycker att det är skönt att polisen är där oftare.

”Det har varit lite problem med fulla människor med mycket känslor”

– De kommer varje dag nuförtiden, och det känns bra. De kommer hit och hälsar på. Det har varit lite problem med fulla människor med mycket känslor, då är det skönt att polisen är här, säger han.

Men är Brommaplan verkligen den plats där det begås mest brott? Enligt en kartläggning som Mitt i gjort, där vi tittade på samtliga våldsbrott som begicks i Bromma utomhus under åren 2014-2016, framkom det att Blackeberg var den plats som var mest utsatt. Först därefter kom Brommaplan, följt av Alvik, som båda är nav ur en kollektivtrafikpunkt.

Att man valt att förbise Blackeberg i årets medborgarlöfte har enligt polisen att göra att man går på den upplevda otryggheten, snarare än den faktiska.

– En del av polisens uppgift är att skapa en trygg miljö för medborgarna, och den samlade bedömningen vi har gjort är att det är just vid Brommaplan vår närvaro efterfrågas, inte bara av Brommabor, utan av många som reser via Bromma men bor i andra stadsdelar, som på Ekerö, säger Lena Törnblom Löfqvist.

Flest våldsbrott utomhus begås i Blackeberg

Statistik visar att Blackeberg är den plats där flest våldsbrott begås utomhus. Hur resonerar ni kring det?

– Blackeberg finns med som en av de platser som vi diskuterar. Det är oroligt där emellanåt, men det är inte där som medborgarna känner sig mest otrygga i om man tittar generellt. Sedan är vi där ganska mycket redan som det är. Men vem vet, det är inte omöjligt att vi fokuserar på Blackeberg i nästa medborgarlöfte.

Enkät: Känner du dig otrygg?