Polisen: Cannabis är den nya folkölen

Polisens narkotikainsats Höstglöd har pågått i åtta veckor och avslutades i söndags. 210 unga, varav 140 under 18 år, togs under perioden för narkotikabrott innanför tullarna.

Höstglöd inleddes den 23 september i hela Storstockholm. Det är den största gemensamma ungdomsinriktade insatsen i länet mot narkotika. Målet med insatsen var att upptäcka och rapportera fler narkotikabrott. Och att få de ertappade unga att förändra sin livsstil.

I länet hade fler än 2 000 personer tagits för narkotikabrott fem veckor in i satsningen. Av dessa var 348 mellan 15 och 18 år.

I Stockholms innerstad har unga under 18 år varit i fokus under de åtta veckorna. Och det gav utdelning.

– Vi har lyft på stenarna och det är skrämmande vad man ser. Jointen är den nya folkölen, säger Christoffer Bohman, insatsledare för Höstglöd vid Stockholmspolisen.

Var var det värst?

– I vissa delar av staden finns det mycket droger, som på Plattan. Det man generellt kan säga är att bilden av att cannabis bara finns i segregerade förorter är helt falsk. Drogerna finns precis lika mycket i hela city.

Drogbrotten i city bland unga under 18 år var under hela fjolåret 300 stycken. Under Höstglöds åtta veckor bokfördes 208 brott fördelat på 140 barn.

– Siffrorna går ju inte att jämföra, men vi ser ändå att droghanteringen ökar bland unga, säger Christoffer Bohman.

En ny metod som testades under insatsen var att polisen genomförde razzior i skolor med knarkhundar.

– Det kommer vi att fortsätta med. Tillsammans med staden och skolorna har vi som mål att alla skolor ska vara 100 procent knarkfria, säger Christoffer Bohman.

Främst är det cannabis som har varit i fokus under Höstglöd. En drog som har blivit allt mer populär bland stadens unga. På Kungsholmen uppger ungdomarna att det i dag är lätt att få tag i cannabis, berättar Karolina Nilsson Bernin, en av stadsdelens tre fältassistenter.

Är unga mer drogliberala i dag?

– Ja, man märker av en mer liberal attityd. Många jämför i dag cannabis med alkohol, säger Karolina Nilsson Bernin.

Hon menar att samma attityd även finns bland många vuxna och unga vuxna.

– Vi vuxna måste ta avstånd och bli duktiga på att argumentera emot cannabis.

Fakta

Resultatet av Höstglöd