Facket: Extra ansträngt i Huddinge

Enligt Polisförbundet i Stockholm Syd är det ett ansträngt personalläge just nu i hela området. Men Huddinge sticker ut och en ny medarbetarenkät visar att arbetsbelastningen och personalomsättningen är särskilt stor.

Svaren i en medarbetarenkät som Polisförbundet Stockholm syd har haft ute bland sina medlemmar vittnar om ett ansträngt läge i Huddinge lokalpolisområde.

Resultatet från enkäten har analyserats, men ännu inte presenterats för polisledningen. Skyddsombudet kan ändå i breda drag berätta för Mitt i vad man har kommit fram till i Huddinge, där 70 procent av de fackanslutna svarat på enkäten.

– Den visar på stor personalomsättning och att arbetsbelastningen är för hög. Konsekvenserna för poliserna blir att de känner sig otillräckliga och att de inte kommer att orka jobba under de förhållandena över tid. Men enkäten visar också att det finns förtroende för ledningen lokalt, säger Robert Brindeby, huvudskyddsombud för Polisförbundet Stockholm syd.

Huddinges resultat sticker ut i jämförelse med andra kommuner i området.

– Det är inte lika hög personalomsättning i grannkommunerna, där man har lyckats rekrytera och ersätta de som har gått vidare till andra tjänster. Det har inte alltid sett ut så här utan det är något nytt, säger Robert Brindeby.

I undersökningen har man tittat på arbetsbelastning kopplat till inflöde, vilket främst gäller utredare. Man har också tittat på social oro, alltså om poliserna kan verka i området eller om de utsätts för stenkastning eller annat systemhot, och om det finns resurser i ingripande verksamhet.

LÄS MER:

Barnen offer för polisens kris

Varning: Polischeferna bränner ut sig