ANNONS

Polisen om gängvåldet: ”Behöver inte vara orolig – men vaksam”

Oskyldiga. Döda. Gängvåld. Skjutningar.
Inom loppet av två veckor har tre personer från allmänheten dött av gängvåldet.
Inom loppet av två veckor har tre personer från allmänheten fallit offer för gängvåldet.
Polisen menar att man inte behöver vara orolig men att en viss vaksamhet kan vara bra.
ANNONS

Konflikterna mellan de kriminella gängen i Stockholm är just nu allvarligare än vad de varit på länge. Historiskt sett trappas gängvåldet upp i vågor beroende på vilka medlemmar som finns på plats. Ju fler kriminella ute ur fängelset, desto intensivare konflikter.

Men polisen har också en annan teori.

De kriminella gängen i Stockholm verkar vara löst sammansatta och sakna en tydlig hierarki. Det gör att våldet i det offentliga rummet, som skjutningar på öppen gata, ökar.

– Våldet har blivit grövre och det saknas ordning och reda i gängen. De som skjuter saknar empati och styrs helt av impuls, säger Gunnar Appelgren kommissarie och polisens expert på gängkriminalitet.

Man behöver inte vara orolig – men lite vaksamhet är alltid bra

Gunnar Appelgren, kommissarie

Grövre våld än tidigare

Det grövre våldet beror framför allt på att de kriminella gängen i större utsträckning än tidigare använder sig av automatvapen. Man misstänker också att drogpåverkade gärningsmän kan ha med saken att göra.

– I och med att vi har en ganska låg uppklaringsgrad på gängbrotten är det svårt att dra någon slutsats. Men många av offren, som oftast är samma typ av kriminella, är drogpåverkade och därför är det inte omöjligt att även gärningspersonerna är det, säger Gunnar Appelgren.

Nio personer har dött

Tidigare har polisen kunnat lugna boende i områden som är särskilt gängtunga med att våldet är centrerat till kriminella personer och inte människor i allmänhet på gatan. Men inom loppet av två veckor har nu 18-åriga Ndella Jack dött och två män skadats av gängvåldet.

 En någon månad gammal siffra visar att totalt nio oskyldiga i Sverige har skjutits till döds av gängkriminella hittills i år. Cirka 25 personer har skadats. I Stockholm har fyra personer fallit offer för dödligt skjutvåld utan att vara inblandad i någon gängkonflikt under de senaste tio åren. Men siffran är preliminär eftersom att alla brott ännu inte uppklarats.

ANNONS

– Man ska vara försiktig när man pratar om oskyldiga. Vi pratar hellre om icke involverade eller om allmänheten. Det kan vara någon som blir skjuten när den köper pizza eller när gärningsmännen angriper fel lägenhet. När det kommer till Ndella Jack vet vi att hennes man är kriminell, säger Gunnar Appelgren.

Ndella sköts ihjäl – han tros ha varit mördarnas måltavla

Uppmanar till vaksamhet

Kombinationen av grövre våld, fler impulsstyrda gärningsmän och allt fler skjutningar på öppen gata är något som oroar polisen. Naturligt är att det leder till en högre risk för allmänheten att drabbas av gängvåldet.

Men enligt Gunnar Appelgren finns ingen anledning att vara rädd.

– Statistiskt sätt är det fortfarande farligare att åka bil än att vistas på öppen gata. Sen har jag full förståelse för den känsla av otrygghet som gångvåldet skapar. Man behöver inte vara orolig – men lite vaksamhet är alltid bra.