Sköterska förväxlade patienter

DANDERYD En sjuksköterska på Danderyds sjukhus kritiseras av socialstyrelsen för att hon inte gjort någon id-kontroll i samband med röntgen av två patienter med samma förnamn, vilket ledde till att patienterna förväxlades.

Misstaget ledde till att den ene fick göra en extra lungröntgen och den andre fick sin diagnos och behandling fördröjd med närmare ett dygn. Enligt sjukhuset inträffade förväxlingen när det var stressigt på avdelningen.

Socialstyrelsen har bett sjukhuset att rapportera om man har genomfört åtgärder och skärpta rutiner för att liknande händelser ska undvikas i framtiden.