Min lokala hjälte

Jämnare gator för två miljoner

Efter flera klagomål från invånare och fastighetsägare ska Hantverkargatan och Fleminggatan göras vibrationsfria. Beräknad kostnad är två miljoner kronor för åtgärder på totalt fem gator i staden.

På Hantverkargatan ska brunnslock som sjunkit ner i gatan åtgärdas, medan Flemminggatans asfaltsbeläggningar ska slipas ned och jämnas ut.

– Det handlar inte om vibrationer som skadar fastigheter utan skakningar som upplevs som jobbiga, säger Elisabeth Ström, miljöhandläggare på Trafikkontoret.

Innan hösten ska arbetet vara klart och genomförs nattetid för att inte hindra framkomligheten.