Polisen väljer Hässelby gård före Vällingby C

Håkan Thor och Matti Rönnqvist, lokalpolisområde Vällingby, i Hässelby gård.
Håkan Thor, kommunpolis för Hässelby-Vällingby, och Matti Rönnqvist, områdespolis.
Området runt Vällingby centrum är platsen där flest brott sker och polisen har sett indikationer på att droghandeln har flyttat hit från Hässelby gård.
Ändå satsar polisen på med polisnärvaro i Hässelby gård - trots resursbristen.

Polisens medborgarlöften har arbetats fram genom dialoger och undersökningar med boende, föreningar, företag och stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby. Polisen har också kartlagt på vilka platser som flest brott sker.

Och Vällingbypolisens första medborgarlöfte består egentligen bara av en konkret plan för hela stadsdelsområdet – mer polisnärvaro i Hässelby gård för att medborgarna ska känna sig tryggare.

– Då kan vi också störa bort droghandeln, säger Håkan Thor.

Droghandeln har flyttat till Vällingby

Samtidigt är området kring Vällingby centrum mest utsatt för brott. Dessutom har polisen fått indikationer på att droghandeln har flyttat till just Vällingby under våren, då polisen vistats mer i Hässelby gård de senaste månaderna.

– På ett sätt finns en större risk i Vällingby. Samtidigt är det fler som vistas i Vällingby centrum än på någon annan plats. Det måste man väga in när man jämför områden, säger Håkan Thor.

Polisen Hässelby-Vällingby

Den upplevda otryggheten har varit en lika stark parameter som den reella kriminaliteten när polisen har tagit fram sitt medborgarlöfte. Dessutom är det smidigare för polisen att välja Hässelby gård då de ofta är här i andra ärenden.

– Vi ser att nyrekrytering till organiserad brottslighet sker här. Det hade varit svårare att välja Hässelby gård om det inte sammanfallit med vår övriga polisverksamhet, säger Håkan Thor.

Antal anmälningar om personrån i Hässelby-Vällingby 2016

Källa: Polisen

Lokalpolisområde Vällingby, som innefattar Hässelby, Vällingby, Bromma och Ekerö är nämligen ansträngt. Poliserna hinner inte beta av ärenden i samma takt som förut och resurserna för just polisnärvaro är begränsade.

Är det inte viktigare för polisen att främst fokusera på de reella riskerna snarare än den upplevda otryggheten?

– Nej, däremot är det viktigt att se över vilka åtgärder man kan vidta. Om otrygghetsfaktorn inte grundar sig på en reell kriminalitet, hur angriper vi då det? Det kan handla om att rusta upp ett torg i stället för mer polisnärvaro.

Om ni fick mer resurser – vilka ytterligare medborgarlöften skulle du vilja ge?

– Egentligen vill jag inte ge fler medborgarlöften. Då skulle jag hellre strukturera upp kriminalavdelningen så att vi kan ta hand om och utreda det inflöde som kommer in bättre. Och se till att vi har tillräckligt med personal för att kunna jobba med Jason (lokalpolisområdet insats mot organiserad brottslighet, reds. anm.)

– Vi vill inte lova saker som bara blir tomma löften. Så jag är ganska nöjd med att vi landade där vi gjorde. Lyssnar man på medborgarna är det primärt det här som ska hanteras, säger Håkan Thor.

Antal anmälningar om inbrott i Hässelby-Vällingby 2016

Källa: Polisen

Antal anmälningar om bilbränder Hässelby-Vällingby 2016


Källa: Polisen

Fakta

Flest brott sker i Vällingby

Håkan Thor, kommunpolis Hässelby-Vällingby, lokalpolisområde Vällingby, i Vällingby centrum.

Det totala antalet brottsanmälningarna går ner i Hässelby-Vällingby. Förra året anmäldes 9 569 brott, vilket är en minskning med nästan tusen på två år.

Området kring Vällingby centrum är mest utsatt för brott. Trots det vill polisen satsa på Hässelby gård, som kommer tvåa på listan.

Även vad gäller våldsbrott på offentlig plats ligger Vällingby i topp med över 60 brott. Därefter kommer Hässelby gård med 50 anmälningar.

Källa: Polisen
Fakta

Kameror kan sättas upp på offentliga platser

Regeringen vill att polisen ska få kunna sätta upp övervakningskameror på offentliga platser utan att ansöka om tillstånd. Det ska räcka med en anmälan. Det meddelade justitieministern Morgan Johansson (S) i juni.

Det finns ett stöd för att sätta upp kameraövervakning i Hässelby gård bland politikerna i Hässelby-Vällingby. Men det är alltså upp till polisen att avgöra.

– Sannolikt skulle vi sätta upp kameror om förslaget blir verklighet, säger Håkan Thor, kommunpolis i Hässelby-Vällingby

Fakta

Dubbelt så många otrygga här jämfört med stadens snitt

Hässelby-Vällingby är ett stadsdelsområde där den upplevda otryggheten är hög och tilliten till myndigheter och det politiska systemet är låg.

I den senaste trygghetsmätningen från Stockholm stad framkommer att den upplevda tryggheten är dubbelt så hög i Hässelby-Vällingby jämfört med staden i helhet.

Men det finns också stora skillnader mellan de olika stadsdelarna inom Hässelby-Vällingby. I Nälsta uppgav 3 procent att de känner sig otrygga i sitt bostadsområde. I Hässelby gård känner sig 22 procent otrygga.

Källa: Stockholms stad