Min lokala hjälte

Ex-polisen: ”Vi måste kavla upp ärmarna”

Björn Svensson, trygghetssamordnare i Upplands-Bro kommun
Björn Svensson, trygghetssamordnare i Upplands-Bro kommun.
Nattvandringar, extrapersonal från Fryshuset och fler poliser ska säkra tryggheten i Upplands-Bro 2017.
– Vi har mycket arbete framför oss, säger Björn Svensson, ex-polisen som tagit över kommunens trygghetsarbete.

Ungdomsbrottsligheten i Upplands-Bro ökar, enligt en sammanställning som polisen tidigare gjort. Nu lovar både polisen och Upplands-Bro kommun att ta tag i problemen. Högre närvaro på gatorna, bland annat genom fler nattvandringar, är ett sätt att säkra tryggheten.

Chef för uppdraget är Björn Svensson, före detta närpolis i Upplands-Bro och Järfälla. Sedan ett halvår tillbaka arbetar han som trygghetssamordnare i Upplands-Bro kommun.

– Vi har mycket arbete framför oss. Bro är det område som är mest utsatt och mycket av brottsligheten är ungdomsrelaterat. Vi har ett ungdomsproblem, säger han.

Polisen och kommunens nya medborgarlöfte lovar mer närvaro i bland annat Bro centrum som ett verktyg för att få stopp på brottsligheten. Men det räcker inte, enligt Björn Svensson.

– Hela kommunen måste engagera sig. När polisen inte är representerad som den bör vara måste vi andra kavla upp ärmarna. Det handlar om att engagera alla krafter, från grannsamverkan, nattvandrare, till hyresgästföreningar och bostadsbolag.

Flera trygghetsprojekt inleddes redan i höstas. Fryshusets personal har anställts av kommunen för att skapa kontakter med ungdomsgrupperingar i Bro, extrainsatta väktare har anlitats och belysningen har förbättrats för att förhindra brott, ett arbete som enligt Björn Svensson gett resultat.

– Fastighetsbolaget har satt in mer belysning på parkeringsplatser i Finnsta till exempel. Det gör att vi tar bort tillfället för gärningsmannen. Om ett område är väl belyst är risken större att du blir upptäckt.

Under våren anordnas flera trygghetsmöten i bland annat Brunna, Finnsta och Råby, i hopp om att engagera kommuninvånarna. Redan nu har nattvandringsgruppen Vuxna På Gång utökats med fler vandrarvärdar i Ekhammar, Kungsängen och Brunna.

– Förhoppningsvis gör det att vi kan få till vandringar fler gånger i veckan. Vi vill inte att folk går ut med högafflar och basebollträn och jagar ungdomar. Det handlar snarare om att finnas där för ungdomarna och att vara en trygghetsförebyggande insats. Som det ser ut nu har vi en fungerande nattvandring, men den är långt ifrån stabil, säger Björn Svensson.

Fakta

Polisens och Upplands-Bro kommuns medborgarlöften för 2017:

  • Trygghetsvandringar i Bro med syfte att förbättra den fysiska närmiljön.
  • Minst åtta i förväg planerade gemensamma insatser i Bro, med fokus på Bro centrum och runt stationen, med synlig närvaro av polis, polisvolontärer, kommunal personal och andra trygghetsskapande aktörer såsom föräldravandrare.
  • Minst fyra i förväg planerade narkotikainsatser i Bro, där polis och socialtjänst samverkar för en sammanhållen kedja med samhällsaktörer.
  • Kommunen åtar sig att ha lokal trygghetsskapande personal i Bro genom Fryshuset.
Källa: Polisen, Upplands-Bro kommun