Polisen: Knarkhundar jobbar bäst i tomma skollokaler

Polisen om förebyggande insatser mot narkotika i skolor
Polisen, här gruppchefen Marcus Warneby, har en annan uppfattning än politikerna om nyttan av förebyggande insatser mot narkotika i skolor
Polisen tror inte på avskräckande narkotikahundar i skolor under skoltid. För att kunna göra eftersökning av narkotika i skolor bör lokalerna vara tomma på människor, enligt polisen.

Mitt i skrev i måndags om att de lokala politikerna i Nacka gärna ser att polisen arbetar mer förebyggande i skolor och på fritidsgårdar, för att komma åt narkotika.

En motion av Socialdemokraterna med det syftet, där S föreslår att polisen ska kunna gå in i skolor med narkotikahundar efter skoltid, fick dock tummen ned av kommunstyrelsen förra veckan, med motiveringen att det inte är kommunen som råder över polisens narkotikahundar, utan polisen. Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), skrev dock i ett mejl till Mitt i att han håller med S-motionen att det behövs mer förebyggande och avskräckande polisarbete med narkotikahundar i skolor och fritidsgårdar, och gärna ser en ökad polisiär insats.

I ett mejl till Mitt i skriver Marcus Warneby, gruppchef ungdom i Nacka, att han inte tror på den lösningen. I dag går polisen in med narkotikahundar i skolor och på fritidsgårdar vid misstanke om brott, när en förundersökning pågår, men inte i avskräckande syfte:

”Ur ett rent förebyggande perspektiv kommer vi inte söka narkotika i skolor och fritidsgårdar.”

Marcus Warneby skriver att denna taktik beror på flera orsaker:

”För att kunna genomföra ett hundsök bör lokalen vara tom på människor och vår erfarenhet är att den eventuella narkotikan som finns i skolan under skoltid inte finns kvar när skoldagen är över.”

Warneby skriver vidare att polisens erfarenhet är att effekten blir ”minimal” när polisen letar efter narkotika i skolor och fritidsgårdar före och efter skoltid:

”Skolan är ingen bra förvaringsplats för brukare och säljare av narkotika då ”lagret” inte går att nå när skolan är stängd.”

Polisen kommer därför att fortsätta med att sätta in narkotikahundar i skolor och på fritidsgårdar endast när de har misstanke om brott, skriver Warneby.