Polisen: när kokainet ökar mer än kunderna ökar skjutningarna

knark lennart karlsson, kommissarie citypolisen
Kokainmarknaden är mättad i Stockholm – då ökar konkurrensen mellan gängen, berättar polisen Lennart Karlsson.
Tullen vittnar om en kraftig ökning av insmugglat kokain – men kunderna ökar inte i samma takt, enligt polisen Lennart Karlsson.
Det kan leda till fler blodiga gängkonflikter i Stockholm.

2018 beslagtog tullen i Region Stockholm dubbelt så mycket kokain som 2017. Men efterfrågan har inte ökat lika snabbt, menar narkotikaexperten Lennart Karlsson, kommissarie på citypolisen.

– Kokainet har ökat stadigt i femton års tid och de senaste fem åren kan jag tycka att det har ökat lite mer. Men i Stockholm och de andra storstäderna har vi haft en mättad marknad ett tag, säger Lennart Karlsson.

Inte fler kunder

Det hänger ihop med att det produceras mer kokain globalt.

– Det smugglas mer till Europa och så småningom hamnar det i Stockholm.

När kokainet ökar är det fler som vill tjäna pengar på det men i Stockholm verkar det inte vara fler som vill köpa.

– Då har vi en överetablering av kokain och de kriminella nätverken måste göra något för att konkurrera med varandra.

Leder till konflikter

Det kan handla om att sänka priserna, sälja starkare kokain eller erbjuda bättre service. Men gängen ger sig också in på varandras marknader och försöker ta över varandras kunder.

– Det är då problemen börjar. Gängen har ju inga företagarföreningar eller konkurrensverk utan löser konflikterna på sitt sätt.

Ökad konkurrens om kokain är enligt Lennart Karlsson en förklaring till de skjutningar vi ser i länet. Andra orsaker är olika lojalitetsband mot kriminella nätverk och att trösklarna för våldet har sänkts.

Trots överetableringen på marknaden poängterar Lennart Karlsson att det som upprätthåller handeln och därmed också våldet är köparna.

– Ansvaret för det här eländet med skjutningar vilar ganska tungt på de individer som tycker de har rätten att ta lite kokain på helgen.

Status bland kriminella

Polisen Lennart Karlsson ser hur droganvändandet ökar igen

Ansvaret för skjutningarna vilar på de individer som tycker att de har rätten att ta lite kokain på helgen, menar Lennart Karlsson. Foto: Pekka Pääkkö

Och kokainhandeln är en öm tå i narkotikakrigen. Tillsammans med cannabis och en rad läkemedel står det för basinkomsterna i de kriminella nätverken.

– Det är enligt min mening fortfarande den drog där man kan göra störst ekonomisk vinning.

Det också högre status i den kriminella världen, då drogen är omgärdad av myter och har en exklusiv aura.

– Det anses statusfyllt att handla med kokain. Det är därför det inte är lika många nätverk som handlar med heroin, den drogen har ett skitigare rykte och status är viktigt i kriminella grupperingar, säger Lennart Karlsson, citypolisen.