Så ska polisen och kommunen öka tryggheten

Väsbys kommunpolis Malin Sundström säger att väsby prioriterats särskilt av polisen under hösten.
Väsbys kommunpolis Malin Sundström säger att väsby prioriterats särskilt av polisen under hösten.
Polisens utredningar av höstens våldsbrott lever fortfarande.
Samtidigt har kommunen och polisen nu tagit fram medborgarlöften för att ringa in särskilda fokusområden.

Förutom en dom från oktober då två tonåringar dömdes till ungdomsvård respektive ungdomstjänst för att ha misshandlat ett par i Väsby centrum har få av årets uppmärksammade våldsbrott klarats upp.

Men Väsbys kommunpolis Malin Sundström berättar att polisen jobbar aktivt med flera utredningar utan att gå in på några detaljer.

– Vi har plockat hem utredningarna till lokalpolisområdet från avdelningen för grova brott eftersom vi har bättre personkännedom, säger hon.

Malin Sundström säger att polisen prioriterat centrala Väsby under hösten och att situationen nu är lugnare. En förklaring till det kan också vara att flera av de stökigaste personerna inte finns kvar i Väsby.

– Socialtjänsten kan med tvång flytta personer men det finns också vårdnadshavare som väljer att flytta sin ungdom till en annan stad för den ska få möjlighet att ändra sin levnadssituation.

I torsdags undertecknade polis och kommun ett avtal som innehåller medborgarlöften. I dessa finns löften om att avsätta resurser.

– Vi ser att vi når mycket längre när vi samverkar och det arbetet behöver vässas och skärpas ytterligare. Min förväntan på medborgarlöften är att vi ska få mer gjort och få bättre trygghetskänsla, säger kommunalrådet Mathias Bohman (S).

 

Läs mer:

Butikschefen på Coop berättar om vägen tillbaka efter rånen

Sen kväll i Väsby: Tomma gator och stängda butiker

Fakta

Avtalet mellan polis och kommun

 

Medborgarlöftena har till syfte att minska antalet våldsbrott i offentlig miljö samt minska skadegörelsebrotten i centrala Väsby.

 

Löftet är att ha

  • Regelbunden närvaro till cykel och fots i centrala Upplands Väsby.
  • Aktivit söka upp ungdomar samt främja alla former av vuxenvandring/nattvandringar på helger och lov.
  • Prioritera utredningar och ärenden kopplade till personer som påverkar otryggheten i centrala Upplands Väsby

 

Samverkansavtalet gäller under hela 2017 och 2018.

Källa: Upplands Väsby kommun