Så ska polisen göra Kungsholmen tryggare

Peter Enell, polis
Peter Enell är kommunpolis på Kungsholmen.
Inbrotten, missbruket och trafikproblemen. Det är några av de problem som polisen lovar att fokusera på nästa år i sina medborgarlöften.

Löftena är en del av att nytt samarbetsavtal med stadsdelen som ska spikas på nästa möte i stadsdelsnämnden. Avtalet är en ny idé i och med den nya polisorganisationen som ska leda till att polisen och andra aktörer i stadsdelen har gemensamma mål och medel för att ta sig dit.

– Vi har samverkat sen tidigare. Men nu skrivs det ett avtal om att vi ska genomföra det här tillsammans och bestämma vissa riktlinjer kring hur vi ska genomföra det, säger Peter Enell som är kommunpolis på Kungsholmen.

För att veta vad man ska satsa på och få en gemensam bild med stadsdelen har man tillsammans med stadsdelsförvaltningen, sammanfattat en ”gemensam lokal lägesbild” för Kungsholmen. Där framgår bland annat att inbrotten ökat med 35 procent de tre senaste åren, något polisen tänker motverka med så kallad bosamverkan, en slags grannsamverkan i innerstadsmiljö. Där får föreningar och intresserade privatpersoner tips och råd kring hur de kan skydda sig mot inbrott.

– Vi bjuder in boende att komma på bosamverkansmöten. Hittills har vi haft 6 möten i Norrmalms polisdistrikt (där Kungsholmen ingår red.anm) och startat upp närmare 300 föreningar.

Under året har polisen också genomfört närmare 600 intervjuer med Kungsholmsbor för att ta reda på vad som gör att de upplever sig otrygga. Det handlade, enligt rapporten, främst om saker som trafikmiljö och framkomlighet, dålig belysning, alkohol- och drogpåverkade personer, ungdomsrelaterad brottslighet, våld och skadegörelse samt ”stök” och tiggeri.

– I Stadshagen finns det en del oro kring flera missbruksenheter som drar till sig en del problem. Sedan har vi Hornsbergsområdet som vi redan jobbat mycket med. Man oroar sig också för inbrotten som har gått upp en del.

Med utgångspunkt i enkäterna ska det nu genomföras en rad ”trygghetsvandringar” – den första i Stadshagen i början av året.

– Vi avgränsar ett område och vandrar tillsammans med representanter från stadsdelen och andra. Det kan vara preventivsamordnare och fältare men också personer från trafikkontoret och parkförvaltningen. Sedan ser vi vad man kan åtgärda. Det kan handla om saker som belysning och beskäring. Sedan summerar man det och vidtar åtgärder, säger Peter Enell.

Medborgarlöftena gäller i ett år och ska sedan utvärderas.

– Sedan är våran skrivna överenskommelse en sak. Den lokala lägesbilden är också ett levande dokument där vi följer upp med statistik flera gånger om året beroende på vad som händer och ser om vi måste styra om något, säger Peter Enell.

Fakta

Medborgarlöften 2017

Det här ska stadsdelen prioritera

  • Inbrott i bostad
  • Trafik, ordning och säkerhet.
  • Missbruksproblematik.
  • Ungdomar; relaterat till droger och kriminalitet samt även trygghet på nätet
  • Brott mot äldre
  • Våld i nära relationer

Det här lovar Polisen att genomföra

  • Trygghetsvandringar ska genomföras i tre områden – Stadshagen, Fridhemsplan och Hornsberg
  • Bosamverkan ska genomföras via möten på polishuset vid minst två tillfällen vad gäller inbrott och försök till inbrott i bostäder

Det här är polisens mål

”Medborgarna ska känna närvaro av polis i de utvalda områdena. De ska kunna ta del av förändringar och åtgärder som vidtagits via kommunikation genom lokal media och bosamverkanskontakter.”

”Stadsdelsförvaltningen och övriga förvaltningar, som trafikkontor, samt MTR, SL, företagarföreningar och äldreorganisationer ,är delaktiga i utformandet av föreslagna åtgärder.”

”Bosamverkan innebär att de föreningar och fastighetsbolag som väljer att delta i grannsamverkan kommer att få aktuell förebyggande information som berör boendesituationen och närmaste omgivningarna. Utskick, råd, stöd och material kommer att tillhandahållas. Bosamverkan ska leda till att boende och föreningar ska öka sina kunskaper om hur man kan skydda sig mot inbrott och förbättra skalskydd mm.”

Källa: Polisen