Polisen lägger ner specialistgrupper

Polisens lokala specialgrupper fortsätter att avvecklas genom den pågående omorganisationen.

I oktober försvinner Haningepolisens narkotika- och ungdomsgrupp.

Haninge har sedan 2006 haft en lokal polisgrupp i Jordbro, sedan 2009 en i Brandbergen, och sedan mitten av 00-talet en så kallad riktad grupp, främst fokuserad på narkotika och ungdomar.

Den 26 oktober ska dessa lokala specialgrupper vara avvecklade. Personalen lyfts in i mer allmänna grupper som främst ska jobba mot aktuella problemområden i yttre tjänst. Fler ska göra mer. Polisen hoppas att specialkompetensen ska fördelas ut jämnt i grupperna, och modellen är densamma över hela landet.

– Det finns såklart en del synpunkter hos våra poliser. I några brottskategorier, som brott i nära relation, kan vi tappa kompetens. Men vi får större kunskap hos oss än vad vi haft tidigare. Vi får egna resurser året runt, dygnet runt, ­säger Max Åkerwall, lokalpolisområdeschef.

Men oron finns där. En polis som i flertalet år jobbat med narkotikabekämpning i Haninge menar att den upparbetade kunskapen försvinner.

– Jag är övertygad om att omorganisation som görs lokalt i Haninge innebär en kraftig försämring i narkotikaarbetet. Jobbet kräver kunskap och kontinuitet, säger polisen som inte vill gå ut med sitt namn.

Frågan om specialgruppernas avveckling är känslig, eftersom det inom många områden finns en oroande utveckling, bland annat inom narkotikamissbruk och bostadsinbrotten.

Bostadsinbrotten ökar på Södertörn sedan 2013, men den lokala inbrottsgruppen på tros inte bli kvar.

– Det finns inget beslut än om inbrottskommissionen. Vi kommer inte att överge inbrotten på något sätt, men jag kan inte lova att gruppen i denna form kommer att leva vidare, ­säger Carolina Björnsdotter Paasikivi, chef polisområde Stockholm syd.

Från den 26 oktober kommer den lokala organisationen i Haninge-Nynäshamn att bestå av runt tolv grupper med 10–12 poliser i varje.

Åtta av grupperna ska jobba i yttre tjänst dygnet runt. Tre grupper blir kopplade till utredningsverksamhet, och en grupp inriktad på service.

Fakta

Något av det som händer efter 26 oktober

Trafikpolisgruppen på Södertörn avvecklas, och kompetensen sprids ut.

Polisarbetet med brott i nära relation och grova brott flyttas från Haninge och centraliseras till Västberga respektive Flemingsberg.

Det lokala barnutredningsarbetet blir kvar lokalt i Haninge, då kontakter med lokalsamhället anses äventyras vid en flytt.

Passervice, godshantering och beslag blir också kvar, liksom all yttre verksamhet.