ANNONS

Polisen: Lättare att få kameraövervaka

Kameracentral på Kungsholmen
Den nya kamerabevakningslagen har gjort det enklare för polisen att få tillstånd.
Det har blivit lättare för polisen att sätta upp kameror för övervakning i det offentliga rummet. Och från polisen tror man att en ändrad uppfattning från allmänheten gjort att motståndet mot kamerorna minskat.
- Synen på integriteten är en annan idag, anser Björn Forslind, som leder ett pilotprojekt hos polisen.
ANNONS

Polisens kameraövervakning i det offentliga rummet har länge varit ett ämne för het diskussion. Och när den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft förra året blev det enklare för polisen att få sina ansökningar beviljade. Redan nu sker bevakning på exempelvis Sergels torg, Medborgarplatsen och i Kungsträdgården –  och fler kameror planeras att sättas upp runt om i staden.

Björn Forslind, som leder ett pilotprojekt med just kamerabevakning i Järvaområdet, upplever att det inte bara är den nya lagen som ändrat förutsättningarna. Han upplever idag det som att allmänheten är mindre kritisk och hör nu mer bara positiva reaktioner från medborgaran i området.

–  Jag tror att det handlar om att samhällsklimatet är ändrat och att synen på integriteten är en annan idag. Idag är folk mer offentliga med sina liv, bland annat på sociala medier. Och alla vet ju hur mycket man kan bli spårad av en smartphone så att polisen vill ha ögon på gator och torg kanske anses som så farligt längre.

Från ett litet rum i Solna polishus övervakas idag bland annat torgen i järvaområdet.

När man 2017 sökte tillstånd för övervakning med kameror så var det Länstyrelsen som gav dessa och Datainspektionen hade möjligheten att överklaga tillstånden. Idag har alltså lagen ändats och samtidigt har Datainspektionen tagit över som beslutande myndighet.

 

ANNONS

Undantag för Polisen

Men Datainspektionens vill inte uttala sig finns en ändrad inställning från allmänheten. Man hävisar istället till den nya lagen, där man enligt de kan utläsa en uttalad ambition som gör det enklare för framförallt polismyndigheten att kameraövervaka.

Polisen kan utföra bevakning utan tillstånd under tre månader

Andreas Persson, Datainspektionen

– Däremot så finns det ett undantag som medger att polisen under vissa förutsättningar kan utföra bevakning utan tillstånd under tre månader för att sen fortsätta, så länge det har kommit in en ansökan till oss som inte ännu har avgjorts från vår sida, förklarar Andreas Persson, jurist på Datainspektionen.

Nu ser man alltså från polisens håll en möjlighet att utifrån lagen agera lite mer offensivt. Det som tidigare var en lång och snårig process är idag enklare och kraven för att kamerabevaka en plats har sänkts.

– Vi satte upp ett 30-tal kameror på en gång. Och det utan något egentligt motstånd, förklarar Björn Forslind på Järvapolisen.

Fakta

Nya kamerabevakningslagen

Proposition 2017/18:231

Den nya lagen kommer bara att vara tillämplig när kameror används på ett sätt som innebär personbevakning.

Kravet på tillstånd begränsas till myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.

Det blir lättare för Polismyndigheten och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning på offentliga platser, i brottsbekämpande eller trygghetsskapande syften.

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får utökade möjligheter att tillfälligt använda kamerabevakning utan tillstånd vid risk för allvarlig brottslighet.

Möjligheterna att få tillstånd till kamerabevakning bl.a. på tåg och stationer samt inom hälso- och sjukvården förbättras.

En upplysning införs om att det vid arbetsgivares kamerabevakning av arbetsplatser finns bestämmelser om förhandlingsskyldighet i lagen om medbestämmande i arbetslivet.

En och samma myndighet ska pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen.

 

Källa: riksdagen.se
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.