Polisen maktlös mot unga tjuvar

Polisen kan inte hålla kvar unga brottslingar som grips på bar gärning. Närpolischef Anders Jacobsson vill ha mer samverkan mellan myndigheter.

Polisen kan inte hålla kvar unga brottslingar som grips på bar gärning. Närpolischef Anders Jacobsson vill ha mer samverkan mellan myndigheter.

Unga inbrottstjuvar grips på bar gärning, men sedan släpps de fria igen.

Polisen är frustrerad över att unga kriminella inte anhålls och häktas.

– De här få personerna står för väldigt många brott, säger Anders ­Jacobsson, närpolischef.

Under hösten har många villaägare fått sin bostad genomsökt och bilägare sina fordon stulna eller skadade. I många fall har tillvägagångssättet varit amatörmässigt och polisen har därför misstänkt att unga, oerfarna kriminella ligger bakom brotten.

Vid tre tillfällen har polisen också kunnat gripa ungdomar på bar gärning.

Senast i måndags för en dryg vecka sedan då ett vittne såg hur två personer bröt sig in i en villa i Brunna. Polisen kunde gripa de två gärningsmännen och vid en husrannsakan hittades även stöldgodset.

De misstänkta är två pojkar från Upplands-Bro mellan 15 och 17 år. Båda välkända av polisen sedan tidigare. Men trots att mycket talar för att de begått inbrottet valde åklagaren att släppa dem på fri fot redan dagen efter att de gripits.

Anledningen är att personer under 18 år bara ska vara frihetsberövade om det finns särskilda skäl.

– I juridiken betyder det väldigt stark anledning. Tanken är att det finns andra, framförallt de sociala myndigheterna, som i första hand ska ta hand om dessa personer, säger Astrid Eklund, vice över- åklagare på åklagarmyndigheten.

Men det skapar stor frustration hos polisen som gång efter gång griper samma personer, som släpps på fri fot och fortsätter att begå brott tills de grips igen.

– För oss är det väldigt värdefullt att kunna anhålla dem tills vi hunnit utreda brottet. Men åklagaren väljer att släppa dem väldigt tidigt. Från målsägarnas perspektiv, för villaägaren som får sin bostad genomsökt, är det katastrofalt, säger Anders Jacobsson, närpolischef i Upplands-Bro och Järfälla.

När omyndiga personer misstänks för allvarligare brott som kan ge fängelse kontaktas alltid kommunens socialtjänst. Ofta blir den unge föremål för LVU – lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialtjänsten kan då med tvång placera på behandlingshem, men ofta placeras personen hemma hos sina egna föräldrar.

Anders Jacobsson är kritisk till att unga brottslingar får åka hem efter att de gripits.

– I dag innebär en LVU-placering i hemmet att man skickar hem dem, säger ”lycka till” och går därifrån. Vi på polisen ser sedan hur de fortsätter att begå brott.

Men det håller inte Birgitta Dickson med om. Hon är chef över den avdelning som kan LVU-placera ungdomar med tvång inom socialtjänsten.

Att bara låsa in en ung person har dålig verkan, menar hon. Det viktiga är att stödja ungdomen att inte fortsätta sitt kriminella liv i sin hemmiljö.

– Vi strävar efter att jobba med öppenvårdsinsatser. Kan vi hjälpa en 16-åring att inte bli kriminell som vuxen har vi tjänat mycket. Ofta hjälper vi dem bäst i deras hemmiljö, säger hon.

Anders Jacobsson på polisen efterlyser mer samarbete mellan myndigheterna.

– I dag har LVU i hemmet ingen effekt. Vi måste börja prata med varandra på individnivå. Hela nätverket – polisen, socialtjänst, skolan, föreningar – runt individen måste samlas. Vi måste agera mer kraftfullt och snabbare, säger han.

Fakta

Här togs ungdomar på bar gärning

På senare tid har polisen gripit fyra ungdomar: A, B, C och D. Alla bor i Upplands-Bro. A, B och C är 15-17 år. D är 20 år. Alla är kända av polisen sedan tidigare.

Tagna på bar gärning:

1. Villainbrott i Tibble den 9 november. A och B grips vid ett annat inbrott samma dag, stöldgods från Tibbleinbrottet hittas. De släpps sedan efter tre dagar.

2. Villainbrott i Brunna den 4 december. A och D kontrolleras i Kista. I bilen och vid husrannsakan hittas stöldgods.

3. Villainbrott i Brunna den 10 december. B och C ses av ett vittne vid inbrottet och kan senare gripas. Vid husrannsakan hittas stöldgods. B och C släpps dagen efter.Källa: Polisen