Polisen måste flytta – saknar arbetsplats

2015 är året då hela Sveriges poliskår organiseras om. Men på stationen i Tyresö är ovissheten fort­farande stor.

– Vissa tycker att det är jobbigt. Det är rörigt, säger Claes Stjernström, lokalpolis.

Polisens nya organisation trädde i kraft vid årsskiftet, men för poliserna på Tyresö närpolisstation fattas fortfarande en viktig pusselbit: De vet inte var de ska jobba.

– Många har fått nya ­chefer och vet vilka arbetsuppgifter de ska ha, men fortfarande vet vi inte varifrån vi ska utgå och var vi ska ha våra arbets­platser, säger Claes Stjernström som sitter med i polisens lokalförsörjningsgrupp.

Huvuddraget i den nya omorganisationen är att gå från litet till stort för att ­skapa samordningsvinster och göra polisen mer tillgänglig i lokal­samhället, även om det inte finns en station. Via så kallade medborgarlöften ska polisen kunna ha ­olika fokus i olika kommuner.

I det före detta polimästardistriktet Nacka, jobbar man utifrån idén att stationen i Nacka strand ska vara huvudstation.

Närpolis­stationerna i Gustavsberg, Tyresö och Ektorp ska slopas medan kontoren i Fisksätra och Orminge bevaras.

I Värmdö har poliserna i Gustavsberg redan sagt upp sitt hyreskontrakt, men i Tyresö har man ännu inte skridit till verket.

–­ Problemet är att vi inte vet vart vi ska ta vägen. Polishuset i Nacka strand är fullt och vi får inte plats. Vi kan ju inte säga upp våra egna lokaler innan vi vet var vi ska vara, säger Claes Stjernström.

En idé som ofta ­florerar och som redan prövas i ­olika kommuner är att ett fåtal poliser har sina arbets­platser i kommunhusen. Men Claes Stjernström är mycket skeptisk till idén.

– Vi ska vara folkets polis och då ska vi inte blandas i hop med kommunen. Det kan ju hända att brott begås inom den kommunala verksamheten och då är det viktigt att vi betraktas som oberoende, säger han.

Hans stalltips är att omorganisationen i Tyresö kommer att dra ut på tiden och att stationen blir kvar året ut.

– Jag tror inte att det ­händer något förrän hösten 2016, säger han.

Fakta

Ingår i polisområde syd

I Stockholm har åtta polis­mästardistrikt blivit tre polisområden: Nord, city och syd.

Lokalpolisområde Nacka ingår tillsammans med lokalpolisområdena Södertörn, Söderort och Södertälje i polisområde syd.

Polisområdeschef för syd är Carolina Björnsdotter Paasikivi, 48 år, jurist och tidigare chef för Roslagens polismästardistrikt.

Källa: Polisen