ANNONS

”Polisen har stärkt närvaron i centrumen”

peter schilling och hallonbergen centrum trygghet
"Det finns inget vi inte kommer göra för att bryta den negativa spiral som fått fäste i Rissne och Hallonbergen", säger Peter Schilling (S).
Inför valet 2018 utsåg vi, med hjälp av er läsare, fem viktiga frågor som de då kandiderande partierna fick svara på.
Nu, snart ett år efter valet, följer vi upp hur det gått med löftena från de styrande partierna – Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.
ANNONS

Detta är del 1 och  handlar om hur tryggheten i centrumen ska öka.


Alla nu styrande partier lovade en mer synlig och närvarande polis i Hallonbergen och Rissne centrum. Man lovade även bättre belysning, att prioritera trygghetsfrågor vid nya byggen och mer pengar till fältarbetare och fritidssysselsättningar till unga.

Sedan Mittenstyret tillträdde i november 2018, har de dragit i gång ett antal olika projekt för att stötta unga i Hallonbergen och Rissne berättar Peter Schilling (S).

Dels Samverkan i Rissne, där i princip alla förvaltningar, flera bolag, polisen och byggherrarna i centrumen ingår och dels SiR – ett samarbete mellan Förvaltaren, socialtjänst, skola, kultur och idrott och polisen med målet att få unga i Rissne att må bättre och klara skolan bättre.

I samverkan med polisen diskuterar vi rondering med vakter och att sätta upp kameror.

Peter Schilling (S)

Man har även startat ett Brottsförebyggande råd som ska jobba för att förebygga brott.

Vakter och kameror kan bli aktuellt

Under året har polisen uppgraderat Hallonbergen och Rissne till ”riskområden”, från att ha klassats som ”utsatta” områden.

– I samverkan med polisen diskuterar vi rondering med vakter och att sätta upp kameror. Det finns inget vi inte kommer göra för att bryta den negativa spiral som fått fäste i Rissne och Hallonbergen, säger Peter Schilling.

Polisen har redan stärkt sin närvaro i centrumen berättar han.

– Även om folk tycker att polisen inte syns, så rör de sig mer där och spanar och stör de kriminella. Vi ska även ordna bättre lås på våra bostäder så att man inte kan gömma narkotika och annat där.

Mer liv och rörelse i Milot

Ett annat område som upplevs som otryggt är Milotområdet i Ursvik.

Här är inte våldsbrotten lika många, men det sker en del olaglig försäljning. Milot används också ofta som en flyktväg, berättar Stefan Bergström (C).

Vi kommer även stärka samarbetet med Grannsamverkan i Ursvik, vilket är en otroligt bra kraft.

Stefan Bergström (C)

Här kommer inom kort en bom att sättas upp och fordonstrafik att förbjudas på nätterna. Plus att belysningen ska förbättras.

– Vi kommer även stärka samarbetet med Grannsamverkan i Ursvik, vilket är en otroligt bra kraft, säger Stefan Bergström.

Han menar att området också behöver öppnas upp och att man behöver få hit mer folk på kvällarna.

– Miljöer där människor vistas blir trygghetsskapande. Vi ska framöver skapa fler möjligheter för utomhusaktiviterer här.

”Mycket snack och lite verkstad”

Axel Conradi (M) håller med om att samtal och samråd är bra, men att ett av politikens stora problem är att det ofta blir mycket snack och lite verkstad.

Den ena handen vet inte vad den andra gör.

Axel Conradi (M)

– Det är brist på konkreta reformer. Vi grönblå föreslog till exempel i vår budget att ett fysiskt trygghetscentrum skapades i Hallonbergen och Rissne – där polis, fältare, väktare, nattvandrare och kommunen skulle kunna samordna sina resurser och dra nytta av varandras kunskaper. I dag är det många som vill väl men har svårt att samordna sig – den ena handen vet inte vad den andra gör, säger han.

Precis som Mittenstyret, vill de grönblå oppositionspartierna få in mer liv och rörelse i Milot för att öka tryggheten.

– Det behövs fler bostäder och butiker här, säger Axel Conradi.

Fakta

Fem frågor till politikerna

De fem frågorna som politikerna fick innan valet var:

Hur tryggheten i centrum skulle öka, vilka satsningar som skulle göras på skolan, hur man ville minska utsläppen, hur kollektivtrafiken till Ursvik skulle bli bättre och hur integrationen skulle förbättras.