Polisen satsar på otrygga områden

Therese Löthman
Otrygghet är en känsla som förhoppningsvis går att förbättra, säger polis Therese Löthman.
De flesta Tyresöbor känner sig trygga när de är ute på kvällarna i området där de bor. Men det finns platser i kommunen som sticker ut med hög brottslighet. Nu satsar ­polisen på att göra de ­områdena tryggare.

tyresonuffrorVid Alléplan i Trollbäcken rör sig många människor, både dagtid och kvällstid. När Mitt i frågar boende i -Tyresö kommun blir svaret nästan uteslutande att de känner sig trygga och inte upplever att det skulle vara ett farligt område.

– Nej, jag känner mig aldrig otrygg här, inte ens när det är mörkt. Min uppfattning är att det här är ett ganska lugnt område och jag trivs här, oavsett tid på dygnet. Det enda som är tråkigt är att inbrotten verkar ha ökat, säger Alicia Bravilius, som är ute efter mörkrets inbrott tillsammans med sin dotter.

Över 80 procent av Tyresöborna känner sig trots allt trygga när de är ute på kvällarna i området där de bor. Samtidigt visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) att Stockholms län och Skåne har högst andel brottsutsatta.

Tycker polisen fokuserar fel

Tyresöbon Mats Karneholm upplever också att Tyresö känns tryggt. Han tycker att polisen ofta fokuserar på fel saker:

– Om det är någon gång jag känner mig otrygg är när jag är hemma. Det är då som biltjuvarna är framme. Jag ser ibland att polisen står och skjuter laser längs vägarna. I stället borde de lösa de brott som faktiskt har hänt.

I de medborgarlöften som polisen och Tyresö kommun har tagit fram framgår ändå att vissa platser sticker ut som otrygga. Det handlar fram-förallt om just Alléplan tillsammans med Granängsringen och Tyresö centrum.

Tyresös nytillsatta kommunpolis Therese Löthman är medveten om att dessa platser kan kännas mer otrygga än andra. Polisens nya medborgar-löften bygger delvis på att öka tryggheten på dessa platser genom att visa sig mer där men också att bjuda in till dialog.tyresoniffror

– Medborgarlöften är nytt inom polisen, det här är andra året vi arbetar med dem. Målet är att vi ska nå ut bättre till medborgarna och synas i området. Vi pratar gärna med medborgarna och tar emot deras synpunkter, gärna muntligt men även på våra informationskanaler, till exempel Facebook, säger Therese Löthman.

Där människor rör sig

Mitt i har tittat på samtliga anmälningar av våldsbrott i Tyresö de senaste fem åren. Det gäller rån, misshandelsfall och våldtäkter. Siffrorna har legat ganska konstanta under många år, med undantag från 2016 där våldsbrotten enligt preliminära siffror ökat.

Det framgår även i en trygghets-enkät att Tyresöborna känner sig otrygga på mörka och ensliga platser vilket är tvärtemot vad brottsstatistiken visar. Brotten har snarare skett på platser där mycket människor rör sig.

– Den upplevda otryggheten går inte alltid hand i hand med brottsstatistiken. Otrygghet är en känsla som förhoppningsvis går att förbättra. Jag ser ingen uppåtgående brottstrend, säger Therese Löthman.

Men det finns också ett mörkertal. Hur stort det talet är går inte att säga, men Therese Löthman tror inte mörkertalet skulle vara större i Tyresö än i resten av Stockholms län. I en jämförelse med Stockholms kommun ser statistikkurvorna relativt lika ut, varierande men pekar inte på att brottstrenden skulle öka markant.

– Det finns många fördelar att vi är ute i området i det brottsförebyggande arbetet. Det är kanske så att en person inte begår ett rån om en polisbil just kört förbi.

Tre områden som sticker ut:

Granängsringen, Tyresös farligaste platser.

1. Runt Granängsringen är det vanligt att ungdomsgäng rör sig. Här sker även flera brott och polisen ska sätta upp en mobil polisstation vid flera tillfällen under 2017.

Alléplan, Tyresös farligaste platser.

2. På Alléplan kommer punktinsatser att göras för att stävja trafik och ordningsstörande. Här rör sig många människor då det är en knutpunkt för flera bussar.

Tyresö Centrum, Tyresös farligaste platser.

3. Runt busshållplatsen vid Tyresö centrum sker många brott. Trygghetsenkäten visar att flera känner sig otrygga på bussarna, framförallt kvällstid. Polisen ska åka med på bussar 2017.

Fakta

Så otryggt är det

Oroligast för att råka ut för våld är den grupp som löper minst risk att drabbas – äldre kvinnor.

Minst rädda är unga män, trots att just den gruppen löper störst risk att utsättas för våldsbrott.

Runt 2,5 procent av ­männen och 1,5 procent av kvinnorna uppger varje år att de blivit utsatta för ­misshandel.

Kvinnor löper störst risk att utsättas för våld i hemmet, män i ett krogtätt område.

Vid fullmåne sker det inte fler våldsbrott än andra ­dagar.

Baserat på polisanmälda våldtäkter, misshandelsfall och rån i Stockholms län utomhus oktober 2014 till oktober 2016.

70 procent av våldsbrotten begås på kvälls- och nattetid, mellan kl 18 och 06.

56 procent av brotten begås på en fredag, lördag eller söndag.

74 procent av offren är män.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen, polisen

Läs mer om Tyresö:

Byggnaderna som format Tyresö

Granitvägen – Tyresös mest eftersökta adress

Tyresötjejer lyfter Bajens damhockey