Polisen säger nej till ordningsvakter i Bro

Lokalpolischef Jörgen Karlsson.
Jörgen Karlsson, chef för lokalpolisområde Järfälla.
Opinionen för ordningsvakter i Bro centrum har under året växt sig starkare i Upplands-Bro. I november ansökte kommunen om ett förordnande av polisen - men nu har de fått nej.

– Det vi säger är att ja, det finns ett bekymmer att lösa, men det behövs inte specifikt ordningsvakter för att lösa det, säger Jörgen Karlsson, chef i Järfälla lokalpolisområde.

Kommunen skickade i början av november en ansökan till polismyndigheten om att få ha ordningsvakter i Bro centrum. Kommunen anförde då att många känner sig otrygga i området och är rädda för att bli utsatta för brott.

Men polisen har nu skickat ett förhandsbesked till kommunen och meddelar att de avser att avslå ansökan. Motiveringen är att den ordningsstörande miljön inte är av en karaktär som kräver just ordningsvakters befogenheter – utan att andra insatser kan fungera lika bra.

Det är inte Järfälla polisområde som fattat beslutet – men deras åsikt har vägt tungt.

– Ordningsvakter har ett väldigt begränsat område att agera inom medan väktare och trygghetsvärdar inte har något specifikt område. Förflyttas ordningsstörningen har inte ordningsvakter befogenhet att ingripa med sina unika befogenheter, säger Jörgen Karlsson.

Kommunpolitikerna håller fast vid behovet av ordningsvakter.

”Vi kommer att överklaga” kommenterar kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S) i ett sms.

Både de styrande partierna och flera oppositionspartier är överens om att ordningsvakter behövs.

– Jag tycker det är märkligt, för det finns många kommuner där det funkar utmärkt, säger Martin Normark gruppledare för Liberalerna.