Polisen: Branden får sannolikt ingen lösning

Branden på Biblioteksgatan/Jakobsbergsgatan.
Bilder på förödelsen dagarna efter branden på Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan.
Bilder inifrån branden i Bibliotekstan. Fotograf: Erik Öhrner, tandläkare
Läsarbild från taken av grannfastigheten till byggnaden där branden startade.
Räddningstjänsten under det dygnslånga släckningsarbetet.
Räddningstjänsten under det dygnslånga släckningsarbetet.
Hoppet är nu mycket litet om att reda ut storbranden i Bibliotekstan. Polisen tror inte att branden var anlagd, men misstänker "heta arbeten" i renoveringen.
– Men vi kommer aldrig få svar på vad som egentligen ligger bakom, säger förundersökningsledaren Ulf Höglund.

Drygt två veckor har gått sedan storbranden härjade i Bibliotekstan.

Polisen kunde på grund av säkerhetsrisken inte genomföra en teknisk undersökning på platsen, och har i stället utrett ärendet genom vittnesmål och andra iakttagelser kring branden.

Teorin: Svets eller gasolbrännare bakom

Än finns ingen klarhet kring var, hur eller varför lågorna startade, men en möjlig anledning är det pågående renoveringsarbetet.

–  Det pågick så kallade ”heta arbeten”, alltså med svets och gasolbrännare. Arbeten som är förenat med brandrisk. Men vi kommer aldrig få svar på vad som egentligen ligger bakom, säger Ulf Höglund, förundersökningsledare på polisen.

Misstänker inte brott

Polisen har inga indikationer på att branden skulle vara anlagd och misstänker inte heller att några grova fel i renoveringsarbetet ska ha skett.

– Heta arbeten kräver behörig personal. Men även om allt går rätt till kan olyckan vara framme, en gnista kan ligga och pyra i flera timmar innan det tar eld, säger Ulf Höglund.

Hur bedömer du chanserna att branden klaras upp?

– Allt är ju beroende på tidiga iakttagelser från var branden har sin början. Vi hade ett fall för några år sedan på Södermalm där vi fick bra bilder av var branden började och då är det lättare att komma fram till orsaken. Här vet vi inte exakt var det hela började mer än att vittnen sagt att branden ska ha startat högt upp i byggnaden.

Avspärrningarna kvar

Byggnaden som totalförstördes var 120 år gammal och märkt med Stadsmuseets högsta klassificering för kulturhistoriskt värde.

Fastigheten undergick dessutom stora och noga kontrollerade renoveringar som skulle stå klara i mitten av 2018. Delar är ännu avspärrade kring det nedbrunna huset.

– Det har varit mycket intensiva och känslofyllda veckor. Branden lämnade en mycket skadad byggnad och det föreligger fortfarande en rasrisk av fasaden ut mot gatorna, säger Anders Nygren, talesperson hos fastighetsägaren Hufvudstaden som fortsatt arbetar för att säkra upp fasaden med hjälp av ställningar och betongfundament.

Håller butikerna i byggnaden fortfarande stängt?

Ja, på grund av rasrisk, men vi gör allt vi kan för att stabilisera fasaden så att butikerna kan öppna igen. De butiker som låg i den brandhärjade byggnaden är förstörda och kan inte öppna under överskådlig framtid på samma plats.

När kan några av dem öppna igen?

– Vi gör allt vi kan för att påskynda arbetet och vår förhoppning är att delar kommer kunna öppnas inom närmaste veckan, säger Anders Nygren.

Hur ser skadeläget ut?

– På grund av rasrisken har vi endast kunnat gå in i ytterst begränsade delar av fastigheten. Där har vi kunnat konstatera omfattande brand-, rök- och vattenskador. En fullständig rapport kommer av det svåra säkerhetsläget att dröja ytterligare ett tag.

Och de ekonomiska förlusterna?

– Detta är ett försäkringsärende som kommer pågå under en lång tid och vi kommenterar inte ekonomiska frågor.