Polisen ska ta fram tre löften

Kenny Bungss
Kenny Bungss
Malin Jonsson
Malin Jonsson
Känns det otryggt när du går av bussen? Stör du dig på folk som buskör? I veckan får 2 000 Tyresöbor chansen att sjunga ut om trygghet i en webbenkät.

Resultatet ska sedan ligga till grund för polisens medborgarlöften.

För att få ett brett underlag till sina medborgarlöften ska de poliser som jobbar med Tyresö kunna dra nytta av en trygghetsenkät som Tyresö kommun genomför i samarbete med Malmö högskola. 2 000 Tyresöbor kommer i veckan att via post få en inbjudan att delta i en enkät på nätet.

– Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen, för det här är jätteviktigt för oss, säger Malin Jonsson, brå-samordnare på Tyresö kommun.

Som ett komplement till enkäten ska polisen också hålla en rad möten, på olika platser i Tyresö för att kunna möta alla olika grupper av medborgare.

– Vi vill ha en så bred, djup bild som möjligt, säger Kenny Bungss, kommunpolis.

Allt som sker i arbetet med medborgarlöftena ska redovisas löpande på polisens och kommunens webbsida där intresserade medborgare också ska kunna lämna kommentarer. Resultatet ska sedan mynna ut i tre olika medborgarlöften.

– Det ska vara lokala, specifika frågor som vi sedan ska arbeta med utöver våra vanliga brottsförebyggande insatser. De ska ses som ett avtal med medborgarna där vi utlovar åtgärder. Förut styrdes vårt arbete av order uppifrån, nu ska de komma från medborgarna, säger Kenny Bungss.

Hur länge ska medborgarlöftena gälla?

– Tanken är att de ska utvärderas och förnyas varje år, men nästa gång blir det kanske inte lika grundligt, säger Kenny Bungss.