Polisen söker dialog med unga

Klimatet på gatan har blivit hårdare, menar polisen Karl Forsberg. Nu gör man gemensam sak med länspolisen och startar ett ungdomsråd.

Polisen i Huddinge vill starta ett lokalt ungdomsråd. Syftet är att försöka få till en närmare dialog med ungdomarna i kommunen för att få veta vad de tycker om polisens arbete och för att tala om ungdomarnas villkor.

– Länspolismästaren har haft ett ungdomsråd för länet i några år, det här ska nu även prövas av oss på närpolisen, säger Karl Forsberg.

Han har arbetat som polis sedan början av 90-talet i Södertörndistriktet. I dag arbetar han på närpolisstationen i Huddinge och tycker sig ha sett en del förändringar på gatan.

– Jag tycker att de flesta är positivt inställda, men att det har blivit en tuffare attityd mot oss. Klimatet har hårdnat, vissa har ett mer utstuderat beteende, tänjer gränserna och vet precis vad man kan göra mot polisen, säger Karl Forsberg.

Fortfarande finns det de som vill visa attityd inför andra.

– Det har alltid funnits en tuff inställning. Men på tu man hand så tinar de snabbt, säger Karl Forsberg.

Ungdomsrådet kommer dock inte att lösa alla problem, menar han.

– Vi kanske inte når dem som vi upplever som besvärligast, men det kan ju sprida sig. Nu får vi en chans att förklara oss och ungdomar får samtidigt berätta om sina villkor. Tanken är att de ska kunna påverka, säger Karl Forsberg.

Ett ungdomsråd i länet startade redan för sju år sedan av länspolismästaren Carin Götblad. Tanken är att det ska spridas vidare.

Polisen i Huddinge har sedan tidigare än Facebooksida, något som man hoppas ska locka yngre att ta kontakt. Där kan unga intresserade även anmäla intresse till ungdomsrådet.

Fakta

Götblads idé

Länspolismästare Carin Götblad startade det första ungdomsrådet 2005. Hennes ungdomsråd består av ett 30-tal ungdomar.

Polismästarnas ungdomsråd består av mellan 10 och 20 ungdomar.

I rådet är man mellan 13 och 16 år och har möten sex gånger om året.