Polisen startar ungdomsråd

SOLLENTUNA Är du mellan 12 och 16 år och vill vara med och påverka polisarbetet i Sollentuna? Då kan du gå med i polisens nystartade ungdomsråd.

Syftet är främst att prata om polisens och ungdomars agerande och attityd gentemot varandra. Ungdomsrådet kommer även att få göra ett studiebesök på Attunda brandkår.

Ungdomsrådet ska träffas tre gånger per termin och det första mötet, dit både ungdomar och föräldrar är välkomna, är den 23 maj.