Polisen tar
 hjälp av bil
skolor och
 hunddagis

Claes Stjernström, brottsförebyggare vid Nackapolisen, ger sig nu ut i bostadsområdena för att ge råd hur grannar skyddar sig bäst mot inbrott.
Claes Stjernström, brottsförebyggare vid Nackapolisen, ger sig nu ut i bostadsområdena för att ge råd hur grannar skyddar sig bäst mot inbrott.
Hösten är här och då ökar ­bostadsinbrotten. Polisen 
manar grannar att vara 
vaksamma.
I år tar Nacka­polisen dessutom hjälp 
av hunddagis och bilskolor.

Den här tiden på året, allt eftersom hösten lider och mörkret fallet allt tidigare, innebär också att bostadsinbrotten skjuter i höjden.

Det är också nu som grannsamverkan kommer i gång.

Polisen Claes Stjernström, som arbetar med brottsförebyggande arbete i Nacka, är på väg ut till drabbade områden för att sätta upp skyltar med uppmaningen att medverka när Lokaltidningen Mitt i Nacka möter honom.

I höst vill polisen även engagera fler grupper i samhället, som trafikskolor och hunddagis i Nacka och också i Värmdö, för att delta i arbetet. Ett liknande samarbete är redan infört i Tyresö.

I Tyresö har polisen kunnat få hjälp med cirka 100 övervakningstimmar per dag av anställda på hunddagis och trafikskolor.

– Vi har valt de grupperna för de rör sig mycket ute i samhället, de observerar och kan också hindra inbrott, säger Claes Stjernström.

Hittills har ett inbrottsförsök dagtid kunnat stoppas i Tyresö, enligt Stjernström.

Antalet inbrott har minskat i Tyresö. Brottsförebyggande arbete i Tyresö, ClaesStjernström polisen Malin Jonsson, brottssamordnare, Cecilia Gustafsson, ägare till Hundblick

Cecilia Gustafsson, ägare till hunddagiset Hundblick, är med i det brottsförebyggande arbetet i Tyresö.

Claes Stjernström säger att risken att ett bostadsområde ska drabbas av inbrottet igen är som störst inom en tvåveckorsperiod från första inbrottet. I Tyresö kan polisen nu se att de kunnat halvera den här formen brottslighet tack vare hjälp av de här yrkesgrupperna, och också av grannsamverkan.

– Det är ny kunskap vi applicerar här i Nacka, och också i Värmdö, säger Claes Stjernström.

LÄS MER: Inbrottsvåg drar in över Nacka

Att rekrytera grannar som är beredda att medverka och vara polisens extra öga har aldrig varit svårt, enligt Stjernström:

– De flesta vill ha bättre hemmiljö, så var och en hjälper till efter sina förutsättningar.

Hur går det att rekrytera körskolor och hunddagis i Nacka?

– Jag tror att det är lika lätt som i ­Tyresö.

Berit Johansson, ordförande i Sveriges trafikskolors riksförbund, ser positivt på att bilskolor anlitas i det här sammananhanget.

– De rör sig i vissa områden och kan reagera om det är något de ser. Jag tror det funkar bra.

Men hon tillägger att varje körskola är självständig och tar egna beslut om de ska vara i det här samarbetet.

– Det är inte meningen att bilskolor ska jaga skurkar, utan de kan ringa och tala om ifall de ser något som de tycker ser felaktigt ut.

Fakta

Så skyddar du dig mot inbrott

Ha bra lås på balkongdörr och fönster.

Ha timer till ljuskällor i bostaden, som släcker och tänder ljuset på olika tidpunkter.

På somrarna sker ofta inbrotten dagtid mellan klockan 10 och 12, på höstarna efter klockan 15 när mörkret faller.

Inbrotten blir färre när snön kommer och vidare fram till februari.

Källa: Polisen
Fakta

Grannsamverkan kan minska inbrotten kraftigt

På Brå, brottsförebyggande rådet, ser forskare att grannsamverkan är bästa sätt att förebygga bostadsinbrott.

I undersökningar som gjorts i flerfamiljshus i Halland minskade inbrotten med mellan 20 och 36 procent, enligt Brå.

Liknande projekt på andra håll i Sverige har uppnått liknande resultat.

Slutsatsen som forskarna drar är att de som bor i ett område som medverkar i grannsamverkan förvandlas från att vara brottsoffer till brottsförebyggare. De slutar också att vara rädda för att råka ut för inbrott.

Källa: Brå, brottsförebyggande rådet