ANNONS

Polisen utreder inte alla inbrott

Under första halvåret 2013 lät polisen bli att utreda vart femte bostadsinbrott.

– Jag kan förstå att folk tycker att det är ytterst märkligt att det är så, säger Ulf Marklund.
ANNONS

Under första halvåret 2013 inträffade 60 inbrott i lägenheter och villor i Upplands Väsby, enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

I 22 procent av fallen inledde polisen ingen förundersökning, visar siffror som Lokaltidningen Mitt i har tagit del av. Antingen hade polisen inget att gå på direkt efter den inledande brottsplatsundersökningen eller så lades utredningen ner dagen efter.

Ulf Marklund, kriminalinspektör hos polisen i norrort, bekräftar att flera fall av inbrott i bostäder inte går att utreda vidare.

– Det kan handla om mellan fem och tio ärenden varje månad. Det är sådana fall där det inte går att säkra spår eller det saknas vittnesuppgifter. Däremot kan vi ju ta upp ett ärende igen om något kan föra det vidare, säger Ulf Marklund.

Han säger också att de lokala brottsplatsutredarna i norrort åker på bostadsinbrott för att se om spår kan säkras.

– Men finns det varken teknisk bevisning eller vittnen som sett något så har vi ju inget att gå efter. Och ännu svårare är det naturligtvis om det varit försök till inbrott, där till exempel någon bara skrapat på en dörr, säger Ulf Marklund.

Han tycker dock att personer som haft inbrott ska fortsätta att kontakta polisen även om det är svårt att utreda brotten.

– Jag kan förstå att personer som har drabbats av inbrott tycker det är märkligt att polisen i vissa fall lägger ner utredningar. Men vi får enligt lagstiftningen inte fortsätta med en förundersökning om vi inte har något att gå på.

ANNONS
Fakta

Allt fler inbrott i Väsby

2013 anmäldes 102 bostadsinbrott i lägenhet och villa mot 87 under 2012.

Däremot var antalet försök till inbrott exakt lika många, 23 stycken, under samma period.

I norrorts polisdistrikt finns sex lokala brottsplatsutredare, Lokusar, som jobbar med bostadsinbrott.

De åker ofta ut inom ett dygn efter polisanmält bostadsinbrott.

ANNONS