ANNONS

Polisen: ”Visst är vi för få”

Kommunpolisen Magnus Nilsson.
Kommunpolisen Magnus Nilsson.
Problematiken som skapar oro och kriminalitet bland unga i Bro är en komplex fråga säger kommunpolisen Magnus Nilsson. Han vill se krafttag från hela samhället för att komma tillrätta med otryggheten.
ANNONS

– Centrala Bro är ett stort hyresrättsområde med ganska låg socioekonomisk status. En stor del av problematiken kopplar tillbaks med en grupp ungdomar i området på 30 till 40 individer mellan 15 och 22 år. Det är allt från den lösaste svansen som bara ser på till de som begår själva brotten. Det är ingen sammansatt grupp med medlemskort. Det handlar också om avsaknaden av ansvarstagande vuxna. Själva kulturen är att man lägger sig inte i, man är rädd eller tycker att det inte är min sak.

Ser ni någon risk för en våldsutveckling kopplad till organiserad kriminalitet?

– Den oro som är synlig i Bro har oss veterligen ingen tydlig koppling mot organiserad kriminalitet. Om våra nuvarande orosmoment fortsätter att utvecklas i en negativ riktning under ett par år, och om det skulle bildas mer tydliga grupperingar som hamnar i konflikt – så visst kan det ske. Vi bedömer det dock inte som sannolikt i nuläget.

Vad kan man göra?

– Det krävs långsiktiga insatser av alla i samhället, vi kan inte ensamma lösa den arbetsuppgiften. Polisen har ett ansvar, men mycket av det brottsförebyggande ansvaret ligger också på kommunen och andra samhällsaktörer. Vi måste göra någonting nytt för de gamla sätten har inte fungerat.

Är det inte för låg polisnärvaro i Bro?

– Jo, men vi har vår verklighet att förhålla oss till. Vi kan inte garantera att det alltid finns poliser just i Bro. Varje dag i veckan, alla dygnets timmar ska vi ha poliser i yttre tjänst för bland annat 112-ärenden och vi hanterar både Järfälla och Upplands-Bro, och Bro är inte det enda utsatta området. Vi har den numerär vi har. Är vi för få? Ja absolut.

ANNONS

Kommer det att bli fler poliser?

– Vi håller just nu på att rekrytera det som kallas områdespoliser. Det är en lokalt förankrad och närvarande polis som ska jobba brottsförebyggande och relationsbyggande. Områdespoliserna kan tidigast vara på plats efter sommaren och om läget är helt oförändrat kommer de att ha ett tydligt uppdrag att fokusera på Bro, säger säger kommunpolisen Magnus Nilsson.