Polisens facebook gav bättre dialog

HANINGe Sedan årsskiftet har Haningepolisen en egen facebooksida, precis som grannarna vid Huddingepolisen. Och enligt Pär Lundqvist, biträdande närpolischef i Haninge, har dialogen med Haningeborna blivit allt bättre. 179 personer har hittills tryckt ”gilla” på sidan.

– Närmaste målet är 200 och vi siktar på att nå en procent av Haninges befolkning under 2012. Vi har fått in många önskemål som vi ska försöka tillmötesgå, säger Pär Lundqvist, som själv informerar på sidan.