Trots polisens frånvaro minskar brotten

Ewa Larsson ordöfrande Skarpnöcks stadsdelsnämnd
Ewa Larsson, ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, är positiv över siffrorna.
Färre våldsbrott, färre drog- och vapenrelaterade brott. Så summeras sommarens brottstatistik över Skarpnäcks stadsdelsförvaltning av BRÅs rapport, som kom ut förra veckan.

I en jämförelse mellan årets och förra årets sommarmånader, juni-aug, har nu Brottsförebyggande rådet, BRÅ, släppt statistik över anmälda brott från Stockholms olika stadsdelar.

Det mest anmärkningsvärda är att statistiken visar att anmälningar av de allra tyngsta vålds- och narkotikabrotten kraftigt minskat i Skarpnäcks stadsdel.

Som Mitt i tidigare kunnat berätta finns en stor oro i stadsdelen över skjutningar och andra våldsbrott. Men trots oro och skjutningar visar nu alltså siffrorna att många brott under sommarmånaderna har minskat.

På stadsdelsnämnden ser man positivt på utvecklingen.

– Jag blir väldigt glad när jag hör det och vi ska naturligtvis analysera siffrorna noggrant, säger Ewa Larsson (MP).

Ewa Larsson, stadsdelsnämndens ordförande, berättar att det under sommaren satsats på flera olika verksamheter för att sysselsätta ortens ungdomar. Att bland annat ett trygghetsskapande tänk som inkluderar invånarna fortlöpt. Och att det jobbas strategiskt och brett med de här frågorna, bland annat med nattvandring och åtgärder inom vissa områden. Strategier Ewa Larsson tror har stor betydelse för att en del brott minskat.

– På Kulturhuset i Skarpnäck har vi utökat öppettiderna – där samarbetar vi med olika föreningar för att skapa en stark kulturell mötesplats. Det kan vara en annan orsak. Sen har vi vår sociala insatsgrupp som aktivt och hela tiden jobbar med unga människor i behov av extra stöd.

Samarbetet med polisen har lyst med sin frånvaro vilket inte underlättar för stadsdelen.

– Vi fick besked för tre veckor sen, att vi skulle få en kommunpolis. Han hann jobba i två veckor innan han plockades bort, så jag är väldigt besviken på polisen över att det inte fungerade. Omorganisationen polisen gjorde knäckte vårt samarbete, säger Ewa Larsson.

Mitt i har sökt ansvarig områdespolisen för en kommentar över vad minskningarna kan bero på, men utan resultat.

 

 

Fakta

Siffror över anmälda brott i somras - inom parantes förra sommarens anmälningar

Våldsbrott: 101 (145)

Misshandel inkl. grov: 75 (110)

Alkohol/narkotika relaterade brott: 59 (72)

Skadegörelsebrott (inkl. mordbrand): 449 (595)

Rån inkl. grovt: 7 (13)

Vapenbrott: 17 (20)