Polisens hantering av vapen får kritik

Polisens skyddsombud i Skärholmen har slagit larm till Arbetsmiljöverket angående vapenhanteringen på närpolisstationen. Bakgrunden är att skyddsombuden gjorde en skyddsrond i mitten av april 2010 och fann brister i både rutiner och utbildning.

Skyddsombuden gjorde nerslag på att receptionspersonalen är civil och saknar lämpligutbildning i vapenhantering.

Dessutom saknas det ofta polispersonal på stationen, vilket gör att personalen står utan hjälp.

Det finns inte heller något säkert vapenskåp för tillfällig förvaring av tjänstevapnen.

Skyddsombuden vill nu se en genomgång av vapenhanteringen i Söderorts polisdistrikt.